21 września 2020

Na Żywo XXV sesja Rady Miasta Jarosławia

Sesja została zwołana w oparciu o art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, § 53 ust. 4 Statutu Gminy Miejskiej Jarosław oraz art. 15 zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Porządek obrad sesji:

I Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

II Rozpatrzenie wniosków dotyczących porządku obrad.

III Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Miasta Jarosławia z dnia 24 sierpnia 2020 r.

IV Podjęcie uchwał:

1) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy,

2) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 20 lat nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Podzamcze 3c w Jarosławiu w drodze bezprzetargowej,

3) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2020 rok,

4) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2020 rok,

5) w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2020 w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Holistyczna rewitalizacja na terenie MOF Jarosław-Przeworsk”,

6) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2020 rok,

7) w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2020 w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Grodziszczańskiej i Pogodnej w Jarosławiu wraz z przepompowniami ścieków P1,P3,P4 poza pasem drogowym drogi krajowej nr 94 Zgorzelec-Korczowa”,

8) w sprawie nadania nazwy stadionowi miejskiemu w Jarosławiu.

V Informacja na temat nowego logo Miasta Jarosławia.

VI Sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał rady.

VII Informacja przewodniczącego rady miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

VIII Wolne wnioski i informacje.

IX Zakończenie obrad.

Komentarze:

Poprzednie wiadomości:

18 września 2020

Na Żywo XVI sesja Rady Powiatu Przeworskiego

W dniu 18 września 2020 roku (piątek) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przeworsku, ul. Jagiellońska 10 odbędzie się XVI sesja Rady Powiatu Przeworskiego VI kadencji.

zobacz materiał »
10 września 2020

Na Żywo "Z wizytą w przeworskim Muzeum Pożarnictwa"

Trzecie wirtualne spotkanie w ramach zadania pn. „Noce z przeworskim Muzeum”. Tym razem „Z wizytą w przeworskim Muzeum Pożarnictwa”. Naszym przewodnikiem będzie historyk Wojciech Kruk.

zobacz materiał »
24 sierpnia 2020

Na Żywo XXIV sesja Rady Miasta Jarosławia.

24 sierpnia (poniedziałek) o godz. 9.00 odbędzie się XXIV sesja Rady Miasta Jarosławia. 17 uchwał będzie podejmowanych w trybie zdalnym. 

zobacz materiał »
30 lipca 2020

Na Żywo "GODZINA ODPOWIEDZIALNOŚCI I MISJI"

Na Żywo "GODZINA ODPOWIEDZIALNOŚCI I MISJI"

zobacz materiał »
27 lipca 2020

Na Żywo XV sesja Rady Powiatu Przeworskiego

W dniu 27 lipca 2020 roku (poniedziałek) o godz. 1000 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przeworsku ul. Jagiellońska 10 odbędzie się XV sesja Rady Powiatu Przeworskiego VI kadencji.

zobacz materiał »