21 września 2020

Zmiana organizacji pracy w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu!

Od 22 września (wtorek) 2020 r. w Starostwie Powiatowym Jarosławiu, wszelkie sprawy urzędowe wnoszone przez Klientów/Petentów realizowane będą bezpośrednio w budynku, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym i zarejestrowaniu na określony dzień i godzinę. Zmiany te wynikają ze stanu wyższej konieczności.

Na stronie internetowej na bieżąco aktualizowane będą informacje dotyczące obsługi klientów/petentów. Decyzja Starosty Jarosławskiego na podstawie § 8 ust. 2  rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 433 z późn. zm.)

W pierwszej kolejności należy telefonicznie skontaktować się z wydziałem merytorycznym, w którym chcą Państwo załatwić sprawę. Następnie:

 • zostaną Państwo poinformowani o terminie wizyty (dzień, godzina) oraz o pozostałych niezbędnych szczegółach.

 • załatwianie spraw urzędowych będzie się odbywać w wyznaczonym pomieszczeniu na parterze budynku starostwa (wejście A).

 • wcześniejsza realizacja opłat przelewem i przyniesienie dowodu wpłaty, zdecydowanie przyśpieszy załatwienie sprawy. Płatności będzie można również realizować przy pomocy karty płatniczej.

 • W przypadku wydawania dokumentów związanych ze sprawami realizowanymi przez wydziały: Komunikacji, Architektury i Budownictwa oraz referat Ochrony Środowiska, wydawanie dokumentów codziennie, przy wejściu B.

 • Prosimy o zachowanie wymaganych środków ostrożności sanitarnej – Klient/Petent musi  bezwzględnie przestrzegać zasad zakrywania ust i nosa oraz dystansu społecznego. W budynku będzie również obowiązywać konieczność dezynfekcji dłoni.

 • Prosimy również o dostosowywanie się – w interesie własnym oraz pracowników starostwa – do aktualnych zaleceń z zakresu bezpieczeństwa sanitarnego.

Klienci/petenci mogą również załatwiać sprawy:

 • z wykorzystaniem internetowej platformy EPUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal platformy

 • przesyłając dokumenty pocztą tradycyjną na adres: ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław,

 • oraz pocztą elektroniczną (e-mailem).

UWAGA! skrzynka podawcza ustawiona przed wejściem A, będzie funkcjonować jedynie do końca tygodnia, czyli 25 września.

NAJWAŻNIEJSZE NUMERY TELEFONÓW

Kancelaria (Biuro Podawcze) – 16 624 62 00

 • Wydział Komunikacji:

16 624 62 30 (rejestracja pojazdów),

16 624 62 37 (prawa jazdy),

16 624 6323 (transport).

 • Wydział Architektury, Budownictwa i Inwestycji  - 16 624 62 58 

 • Wydział Geodezji i Katastru Nieruchomości - 16 624 62 59

 • Wydział Gospodarki Nieruchomościami - 16 624 62 17, 16 624 62 80

 • Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – 16 624 62 61

 • Referat Środowiska i Rolnictwa – 16 624 62 45

 • Powiatowe  Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu (PCPR) – 16 624 62 85

 • Powiatowy Zespół  ds. Orzekania o Niepełnosprawności -  16 624 62 76

 • Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu (PZD) -  16 621 64 49

 • Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (PODGiK) - wypisy, mapy - 16 624 62 41

 • Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego (tylko w sprawach alarmowych) – 16 624 62 34WSZYSTKIE numery oraz adresy mailowe; Przydatne FORMULARZE do pobrania, wypełnienia i wydruku oraz opisy PROCEDUR dostępne są na stronie www.bip.jaroslawski.pl

Wszelkie wpłaty związane ze sprawami urzędowymi prosimy wpłacać na podane poniżej konta bankowe:

Konta bankowe:
Santander Bank Polska S.A.  1 Oddział w Jarosławiu
77 1500 1634 1216 3002 8391 0000 -
opłaty komunikacyjne

Santander Bank Polska S.A.  1 Oddział w Jarosławiu
70 1500 1634 1216 3002 8405 0000 -
opłaty za dzierżawy i użytkowanie wieczyste

Santander Bank Polska S.A.  1 Oddział w Jarosławiu
44 1090 2590 0000 0001 3031 1333 -
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, płatność za wypisy

Opłaty skarbowe (od pozwoleń, zaświadczeń, upoważnień, pełnomocnictw itp.) należy wpłacać tylko na konto Urzędu Miasta Jarosławia: BANK PEKAO I ODDZIAŁ W JAROSŁAWIU 10 1240 1792 1111 0010 8805 4491 Prosimy nie wpłacać opłat skarbowych na konta Starostwa Powiatowego w Jarosławiu lub Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Decyzja wynika z odpowiedzialności za zdrowie osób korzystających z urzędu i pracowników urzędu oraz konieczności podejmowania profilaktycznych działań eliminujących zagrożenie epidemiologiczne.Komentarze:

Poprzednie wiadomości:

15 września 2020

Planowane zmiany w umowie – zlecenie!

Stanisław Szwed, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej potwierdza, że obecnie prowadzone są pracę nad wyższymi składkami, które zapłacą przedsiębiorcy.

zobacz materiał »
10 września 2020

Niecałe 300 osób zmarłych na koronawirusa w całym kraju

Wprowadzony na terenie naszego kraju stan epidemii spowodowanej wystąpienie koronawirusa podzielił rodaków na dwa obozy (tych, którzy w epidemie wierzą i się jej obawiają oraz sceptyków) W związku z tym do Ministerstwa Zdrowia wystosowano publiczne zapytanie ws. Rzeczywistej liczby pacjentów dotkniętych Covid-19 bez chorób współistniejących.

zobacz materiał »
2 września 2020

Zmiany w sprawie kwarantanny i izolacji wywołanej Covid -19

Podpisane przez nowego ministra zdrowia Adama Niedzielskiego rozporządznia wchodzą w życie od środy 2 września. Mowa tu o rozporządzeniu w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji bądź izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny czy nadzoru epidemiologicznego. Drugie rozporządzenie dotyczy standardu organizacyjnego opieki w izolatoriach.

zobacz materiał »
1 września 2020

Wyższy zasiłek dla bezrobotnych

Od 1 września wzrasta zasiłek dla bezrobotnych, który w pierwszych 90 dniach wyniesie 1200 zł, natomiast w pozostałym okresie posiadania prawa do zasiłku – 942,30 zł.

zobacz materiał »
30 sierpnia 2020

Rewolucja w prawie budowlanym!

Już 19 września 2020 r. Obowiązywać będzie znowelizowane Prawo budowlane. Ustawa wprowadza wiele istotnych zmian. Będą one dotyczyć m.in. przepisów związanych z samowolą budowlaną, pozwoleniami na budowę, projektem budowlanym oraz bezpieczeństwem pożarowym.

zobacz materiał »