28 września 2020

Obrady 26. sesji Rady Powiatu Jarosławskiego

Podczas 26. sesji Rady Powiatu Jarosławskiego, która odbyła się 28 września 2020 r., radni zdecydowali m.in. o podjęciu kolejnych inwestycji drogowych. Zapoznali się także z aktualną sytuacją związaną z koronawirusem na terenie powiatu jarosławskiego, jak również zdecydowali o udzieleniu upoważnienia zarządowi powiatu, na przeprowadzenie kontroli w Centrum Opieki Medycznej.

Wśród informacji z prac Zarządu Powiatu, z okresu pomiędzy sesjami Rady, starosta jarosławski Stanisław Kłopot poinformował m.in. o grantach i projektach, na realizację których pozyskano pieniądze ze źródeł zewnętrznych. Dotyczą one edukacji i spraw społecznych, m.in. projektów „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” (więcej informacji TUTAJ) oraz Współpraca w ramach branży spożywczej szansą na rozwój regionu” (informacje TUTAJ) Starosta przedstawił również szczegółową sytuację, związaną z pandemią koronawirusa w powiecie jarosławskim. Całość tej wypowiedzi dostępna jest w początkowej części relacji z sesji - TUTAJ

Radni zdecydowali o zwiększeniu planu dochodów powiatu, w związku z uchwałami rad gmin Rokietnica i Roźwienica. Dzięki temu możliwa będzie realizacja dwóch kolejnych inwestycji drogowych, czyli chodników w Bystrowicach i Czelatycach.

Przyjęto również inne uchwały m.in. upoważniające Zarząd Powiatu Jarosławskiego do przeprowadzenia kontroli w Centrum Opieki Medycznej, co było związane z korespondencją z ministerstwa zdrowia. Rada zapoznała się także ze skargą na starostę jarosławskiego, związaną z pracami wydziału Geodezji i Katastru Nieruchomości, częściowo ją oddalając.

Całość relacji z XXVI sesji Rady Powiatu Jarosławskiego dostępna jest na stronie https://www.youtube.com/watch?v=qPP7BIx4KvY

Brak opisu.

Brak opisu.

Brak opisu.

Komentarze:

Poprzednie wiadomości:

17 września 2020

Konferencja prasowa w Zarzeczu

10 września 2020 roku w Pałacu Dzieduszyckich w Zarzeczu odbyła się konferencja prasowa z okazji premiery spektaklu Prorok. Historia o Prymasie niezłomnym, który będzie wystawiany w ośmiu instytucjach kultury na Podkarpaciu. 

zobacz materiał »
17 września 2020

Rada Rozwoju Miasta Jarosławia zainaugurowała swoją działalność

Współpraca przedstawicieli różnych środowisk, w tym kluczowych instytucji, organizacji, stowarzyszeń oraz przedsiębiorców zaowocuje opracowaniem ostatecznej wersji planu Rozwoju Instytucjonalnego i Planu Rozwoju Lokalnego. W pierwszym etapie członkowie powołanej rady zostaną zaproszeni do zaopiniowania efektów prac zespołu miejskiego w ramach projektu „JarosLove – z miłości do ludzi”.

zobacz materiał »
11 września 2020

Umowa na ponad 700 tys. zł podpisana!

7 września 2020 r. W Ministerstwie Edukacji Narodowej starosta jarosławski Stanisław Kłopot i wicestarosta Mariusz Trojak podpisali umowę o dofinansowanie projektu Współpraca w ramach branży spożywczej szansą na rozwój regionu. Ministerstwo reprezentował z-ca dyrektora Departamentu Funduszy Strukturalnych Karol Bieniek. Wartość projektu wynosi 765 tys. zł. Warto nadmienić także, że samorząd powiatowy w pozyskaniu grantu wspierał wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jarosławskiego Andrzej Wyczawski.

zobacz materiał »
3 września 2020

Wsparcie finansowe projektów wyrównujących różnice między regionami

Blisko pół miliona złotych dofinansowania ze środków PFRON trafi na realizację czterech zadań w ramach programu „Wyrównywania Różnic Między Regionami III” na rok 2020 w powiecie jarosławskim.

zobacz materiał »
30 sierpnia 2020

Przyjdź na rynek - oddaj krew!

Zachęcamy do wspierania Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie. Mobilny punkt poboru krwi cyklicznie odwiedza Jarosław. Wprowadzenie stanu epidemii w kraju oraz względy bezpieczeństwa wpłynęły na zawieszenie przez kilka miesięcy wizyt krwiobusa.

zobacz materiał »