23 listopada 2020

Program odbudowy zdrowia Polaków!

Waldemar Kraska o odbudowie zdrowia Polaków. Co zakłada program  "profilaktyka 40 plus"? - wydarzenia.interia.plProgram w swym założeniu ma na celu między innymi zdjęcie limitów z ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, rozbudowanie sieci placówek leczących schorzenia kardiologiczne i onkologiczne. Ponadto powstać ma system psychologicznej opieki środowiskowej dla młodzieży i dorosłych, którzy ze względu na sytuację epidemiologiczną mają problemy psychiczne.

"Po pierwsze będzie przedstawiony program dla osób w wieku powyżej 40 lat, którzy właśnie wpadają w ryzyko różnych zachorowań, by, wychodząc z pandemii, mogli dokonać podstawowej oceny swojego stanu zdrowia" – powiedział szef resortu zdrowia.

Drugim elementem odbudowy zdrowia Polaków ma być "zdjęcie limitów ze specjalistyki". Jak powiedział Adam Niedzielski "  Mamy uzgodnione z Narodowym Funduszem Zdrowia, że limity, które obowiązują w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej zostaną zniesione, bo to umożliwi nadrobienie pewnego deficytu zdrowia, który został wygenerowany poprzez pandemię, ponieważ nie dbaliśmy o swoje zdrowie tak, jak robiliśmy to wcześniej "

Wspomniany program ma zostać oparty na czterech filarach:

I. profilaktyczne badania dla osób powyżej 40. roku życia, które zapowiadał już wcześniej minister zdrowia Łukasz Szumowski,

II. zniesienie limitów w AOS, ma to umożliwić nadrobienie deficytu wygenerowanego przez koronawirusa.

III. zwiększenie dostępności, a także poprawa jakości leczenia w obszarach chorób cywilizacyjnych, mowa tutaj przede wszystkim o onkologii oraz kardiologii (Minister zapowiedział również powstanie Krajowej Sieci Kardiologicznej na wzór KSO).

IV. wzmocnienie ochrony zdrowia psychicznego (Izolacja oraz ograniczenie kontaktów społecznych mogą mieć bardzo negatywny wpływ na psychikę, dlatego zadbanie o ten obszar jest bardzo ważnym elementem w odbudowaniu zdrowia Polaków).

Komentarze:

Poprzednie wiadomości:

20 listopada 2020

Święta Bożego Narodzenia spędzimy w domach

Minister Zdrowia Adam Niedzielski z racji tego, że odpowiada za bezpieczeństwo zdrowia Polaków, będzie rekomendował, aby najbliższe święta Polacy spędzili w domach z najbliższa rodziną (bez dalszych znajomych) Zatem scenariusz najbliższych świąt będzie bardzo podobny do Wielkanocy.

zobacz materiał »
20 listopada 2020

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PRAW DZIECKA

Konwencja gwarantuje prawa dziecka, niezależnie od koloru skóry, wyznania czy pochodzenia. Przyjęta została przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w 1989 r., Polska jest inicjatorem jej uchwalenia. Konwencja weszła w życie w 1990 r. Stronami konwencji jest 195 państwa (czerwiec 2015 r.). Polska ratyfikowała konwencję w 1991 r.

zobacz materiał »
19 listopada 2020

Aktualne zasady funkcjonowania Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu

Centrum Opieki Medycznej zapewnia 229 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem oraz potwierdzeniem zakażenia koronawirusem SARS CoV-2.

zobacz materiał »
13 listopada 2020

Znamy Laureatów Konkursu „Podkarpacka Nagroda Gospodarcza” 2020

Członkowie Kapitule to przedstawiciele m.in. Urzędu Marszałkowskiego i Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Miasta Rzeszowa, regionalnej gospodarki, rzeszowskich uczelni, świata mediów, biznesu oraz dyrektorzy banków. Dokonali oni końcowej oceny 119 podkarpackich firm zgłoszonych do udziału w tegorocznej edycji Konkursu.

zobacz materiał »
9 listopada 2020

ZUS: dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje od 9 listopada!

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje również w przypadku, gdy te placówki nie są w stanie zapewnić opieki z powodu ich ograniczonego funkcjonowania w czasie trwania COVID-19. Chodzi np. o sytuację, gdy część dzieci uczy się stacjonarnie, a część zdalnie.

zobacz materiał »