28 grudnia 2020

Na Żywo XXVIII sesja Rady Miasta Jarosławia w zdalnym trybie obradowania

W poniedziałek, 28 grudnia, o godz. 12.00 odbędzie się XXVIII sesja Rady Miasta Jarosławia z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

Sesja została zwołana w oparciu o art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, § 53 ust. 2 Statutu Gminy Miejskiej Jarosław oraz art. 15 zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Porządek obrad sesji:

I Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

II Rozpatrzenie wniosków dotyczących porządku obrad.

III Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Miasta Jarosławia z dnia 23 listopada 2020 r.

IV Podjęcie uchwał:

1) w sprawie utworzenia jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, połączenia ich z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Jarosławiu oraz zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu,

2) w sprawie przyjęcia raportu z realizacji "Programu ochrony środowiska dla Gminy Miejskiej Jarosław na lata 2017-2020" za okres 2019-2020,

3) w sprawie wyznaczenia (obszaru i granice) aglomeracji Jarosław,

4) w sprawie uchwalenia aktualizacji "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Miejskiej Jarosław na lata 2016-2032",

5) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2020 rok,

6) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2020 rok,

7) w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Miejskiej Jarosław, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

8) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2020 rok,

9) w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na okres przekraczający rok budżetowy z tytułu zawarcia umowy z wykonawcą wybranym w przetargu nieograniczonym na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Jarosławia pochodzących z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,

10) w sprawie nadania złotej odznaki "Za Zasługi Dla Miasta Jarosławia",

11) w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Jarosławia.

V Sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał rady.

VI Informacja przewodniczącego rady miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

VIII Wolne wnioski i informacje.

IX Zakończenie obrad.

Komentarze:

Poprzednie wiadomości:

27 grudnia 2020

Na Żywo koncert kolęd oraz Msza św. Sanktuarium Grobu Bożego w Przeworsku

????Na żywo ????koncert kolęd oraz Msza św. Sanktuarium Grobu Bożego w Przeworsku 
zobacz materiał »
26 grudnia 2020

Na Żywo Koncert Kolęd

Na żywo koncert kolęd z Parafii pw. św. Michała Archanioła w Kańczudze

zobacz materiał »
24 grudnia 2020

Na Żywo PASTERKA

???? Zapraszamy wszystkich do wspólnego świętowania i oglądania Pasterki online z Kościoła parafialnego pw. Św. Michała Archanioła w Kańczudze! ????
zobacz materiał »
20 grudnia 2020

Na Żywo AZS PWSTE Jarosław - Daas BH Bielsko-Biała

13 kolejka | 20.12.2020 | 18:30 AZS PWSTE Jarosław - Daas BH Bielsko-Biała

zobacz materiał »
18 grudnia 2020

Na Żywo XIX sesja Rady Powiatu Przeworskiego

W dniu 18 grudnia 2020 roku (piątek) o godz. 11:00 w formie zdalnej odbędzie się XIX sesja Rady Powiatu Przeworskiego VI kadencji.

zobacz materiał »