29 grudnia 2020

Oddanie do użytku nowo wyremontowanych odcinków dróg powiatowych

29 grudnia br. Anna Schmidt Wiceminister Rodziny i Polityki Społecznej, Bogusław Urban Starosta Przeworski, Leszek Kisiel Burmistrz Miasta Przeworska, Daniel Krawiec Wójt Gminy Przeworsk i Agnieszka Bukowa - Jedynak Przewodnicząca Rady Powiatu Przeworskiego dokonali otwarcia nowo wyremontowanego odcinka drogi powiatowej Przeworsk - Ujezna - Pełkinie oraz Rozbórz - Mirocin - Ożańsk.

 

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 10 892 100 zł

Kwota dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych: 6 998 422 zł

Udział Powiatu Przeworskiego: 1 986 924 zł

Dofinansowanie Gminy Przeworsk: 1 780 000 zł

Dofinansowanie Miasta Przeworsk: 126 754 zł.

 

Również w dniu dzisiejszym oddano do użytku zmodernizowaną drogę powiatową na odcinku Białoboki - Ostrów - Mikulice.

Całkowity koszt inwestycji to ponad 5 036 340 zł, w tym dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych: 3 053 452 zł.

Wkład finansowy Powiatu Przeworskiego to 1 115 163 zł, pozostała kwota 867 725 zł została wydatkowana z budżetu Gminy Gać.  

Drogę otwarto przy udziale: Anny Schmidt Wiceminister Rodziny i Polityki Społecznej, Bogusława Urbana Starosty Przeworskiego i Grażyny Pieniążek Wójta Gminy Ga

Komentarze:

Poprzednie wiadomości:

17 listopada 2020

Na Żywo XVIII sesja Rady Powiatu Przeworskiego

W dniu 17 listopada 2020 roku (wtorek) o godz. 14:00 odbędzie się XVIII sesja Rady Powiatu Przeworskiego VI kadencji w formie zdalnej.

zobacz materiał »
28 sierpnia 2020

Podsumowanie działań przeciwpowodziowych

28 sierpnia br. w Tryńczy odbyło się podsumowanie działań przeciwpowodziowych przeprowadzonych na terenie całego powiatu przeworskiego, gdzie przedstawiono prezentację wykonanych działań w walce z żywiołem.

zobacz materiał »
27 sierpnia 2020

Rozmowa o pogorzaninie cz3

Zapraszamy do ostatniej części rozmów o powiecie przeworskim ze starostą przeworskim Bogusławem Urbanem. 

zobacz materiał »
26 sierpnia 2020

Rozmowa o Powiecie Przeworskim cz2

Rozmowa ze Sarostą Przeworskim Bogusławem Urbanem o Powiecie Przeworskim cz2.

zobacz materiał »
23 sierpnia 2020

zmarł Tadeusz Kiełbowicz

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarł Tadeusz Kiełbowicz - Przewodniczący Rady Powiatu Przeworskiego i Sekretarz w Gminie Zarzecze.

zobacz materiał »