22 lutego 2021

XXX sesja Rady Miasta Jarosławia

W poniedziałek, 22 lutego, o godz. 9.00 odbędzie się XXX sesja Rady Miasta Jarosławia z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

Sesja została zwołana w oparciu o art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, § 53 ust. 2 Statutu Gminy Miejskiej Jarosław oraz art. 15 zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Proponowany porządek obrad sesji:

I Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

II Rozpatrzenie wniosków dotyczących porządku obrad.

III Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Miasta Jarosławia z dnia 29 stycznia 2021 r.

IV Podjęcie uchwał:

1) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Jarosławia na 2021 r.,

2) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oraz odstąpienie od obowiązku przetragowego trybu zawarcia umowy dzierżawy,

3) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oraz odstąpienie od obowiązku przetragowego trybu zawarcia umowy dzierżawy,

4) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oraz odstąpienie od obowiązku przetragowego trybu zawarcia umowy dzierżawy,

5) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oraz odstąpienie od obowiązku przetragowego trybu zawarcia umowy dzierżawy,

6) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oraz odstąpienie od obowiązku przetragowego trybu zawarcia umowy dzierżawy,

7) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oraz odstąpienie od obowiązku przetragowego trybu zawarcia umowy dzierżawy,

8) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,

9) w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości gminnej,

10) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie prozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miejską Jarosław a Gminą Miejską Przemyśl na zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami pochodzącymi z terenu Gminy Miejskiej Jarosław,

11) w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, należnej w 2021 r.,

12) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2021 r.,

13) w sprawie zmiany dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych w 2021 roku.

V Przeglą satnu mienia komunalnego, zasobów mieszkaniowych i lokalowych.

VI Sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał rady.

VII Informacja przewodniczącego rady miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

VIII Wolne wnioski i informacje.

IX Zakończenie obrad.

Komentarze:

Poprzednie wiadomości:

13 lutego 2021

AZS PWSTE Jarosław - AZS Częstochowa

20 kolejka | 13.02.2021 | 17:00 MOSiR im. Burmistrza Adlofa Dietziusa, Jarosław, ul. Sikorskiego 5

zobacz materiał »
5 lutego 2021

XX sesja Rady Powiatu Przeworskiego

W dniu 5 lutego 2021 roku (piątek) o godz. 1200 w formie zdalnej odbędzie się XX sesja Rady Powiatu Przeworskiego VI kadencji.

zobacz materiał »
29 stycznia 2021

Na Żywo XXIX sesja Rady Miasta Jarosławia

W piątek, 29 stycznia, o godz. 9.00 odbędzie się XXIX sesja Rady Miasta Jarosławia z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

zobacz materiał »
22 stycznia 2021

Koncert online z cyklu Rze:Tony! Żaneta Łabudzka

Ogłaszamy kolejny koncert online z cyklu Rze:Tony! Już 22 stycznia o godz. 20.00 wystąpi Żaneta Łabudzka

zobacz materiał »
8 stycznia 2021

Na Żywo TENSION ZEROy

???? Estrada Studio Live ???? TENSION ZEROy ???? Najnowszy cykl koncertów organizowanych przez Estradę Rzeszowską transmitowanych z Estrada Studio.

zobacz materiał »