Dofinansowanie na remont budynku MOK

Budynek Miejskiego Ośrodka Kultury będzie remontowany. Miasto pozyskało w ramach konkursu dla MOF dotację na projekt o całkowitej wartości prawie 10 mln złotych. Prace obejmą m.in. budowę klatki schodowej wraz z szybem windowym i montażem windy oraz remont pomieszczeń piwnic, elewacji i instalacji kanalizacji wewnętrznej. Wartość prac dotycząca naszego miasta to 4 525 417,63 zł. Dofinansowanie wyniesie 85% wydatków kwalifikowanych.

 

Projekt pn. "Rozwój infrastruktury kulturalnej oraz rozwój oferty kulturalnej na terenie Gmin MOF Jarosław - Przeworsk" w ramach RPPK.04.04.00-IZ-00-18-002/16 Oś priorytetowa IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego Działanie 4.4 Kultura - konkurs dedykowany dla MOF, obejmował szereg działań związanych z poprawą dostępu do kultury na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Jarosław-Przeworsk i zwiększeniem jakości oferty kulturalnej w poszczególnych gminach.

W siedzibie MOK zaplanowano budowę klatki schodowej wraz z szybem windowym i montażem windy oraz remont pomieszczeń piwnic, elewacji i instalacji kanalizacji wewnętrznej. Dzięki tym pracom zwiększy się dostępność do oferty kulturalnej dla osób z różnych grup wiekowych oraz osób z niepełnosprawnościami. Udogodnienia wpłyną pozytywnie na bezpieczeństwo i komfort osób, które pracują w obiekcie oraz mieszkańców, którzy będą korzystali z oferty kulturalnej. Celem projektu jest również wprowadzenie nowych form działalności, jako aktywizacja kulturalna lokalnego społeczeństwa - warsztaty, kursy, przedstawienia, itp. W konsekwencji wzrośnie atrakcyjność regionu.

Wartość projektu - 9 850 854,62 zł.

Wartość prac dotycząca Gminy Miejskiej Jarosław - 4 525 417,63 zł.Dofinansowanie -  85% wydatków kwalifikowanych. 

Zobacz więcej:

„Energia odnawialna” – X edycja

Konkurs „Energia odnawialna” – X edycja w roku 2017 to kontynuacja konkursu, a jego początek sięga 2007r. kiedy to wystartowała pierwsza edycja konkursu poświęconego energii odnawialnej, który zorganizowały trzy szkoły ponadgimnazjalne: Zespół Szkół Spożywczych Chemicznych
i...

więcej »

Trójwymiarowy Świat Matematyki – maszyny pływające.

04.04.2017r. o godzinie 11.00 w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Banacha
w Jarosławiu odbyło się uroczyste wręczenie nagród szóstej edycji konkursu matematyczno-plastycznego Trójwymiarowy Świat Matematyki – maszyny pływające. Adresatami konkursu...

więcej »

I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie dla uczniów Gimnazjum nr 4

Uczniowie Publicznego Gimnazjum Nr 4 w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Książąt Czartoryskich w Jarosławiu: Oliwia Bukowy, Oliwia Kupczakiewicz, Maja Myszkowska, Jagoda Stokłosa, Aleksandra Wędrzyńska, Piotr Majcher, Aleksander Początek, Marcelin Tutka – zajęli I miejsce w...

więcej »