Ciekawostki ze Skarbnicy Powiatu


„Idź do cholery”, „Niech cię weźmie cholera” – te słowa złorzeczenia, choć naganne, goszczą w potocznym języku polskim. Może nie mamy do końca świadomości skąd się wzięły i co tak naprawdę oznaczają. Otóż ich źródła należy poszukiwać jeszcze w XIX w. W tym to czasie, zarówno w Polsce jak i w całej Europie, występowały pandemie ostrej, zakaźnej i co najważniejsze śmiertelnej wtedy choroby, jaką była cholera.

W Polsce choroba ta szerzyła się najbardziej od 1831 r., kiedy to została „przyniesiona” przez żołnierzy rosyjskich podczas powstania listopadowego. Jej rozwojowi sprzyjała bieda, brak opieki lekarskiej i leków, a nade wszystko bardzo niski poziom higieny. Jako lekarstwo przeciw cholerze służyły wówczas takie środki, jak: „kamfina” (nafta), chrzan, czosnek, czy też różne zioła. Na naszych terenach zachorowalność na cholerę była bardzo duża. Mówi się nawet, że co dziesiąty mieszkaniec ponosił śmierć w następstwie cholery. Zmarłych chowano na specjalnie wydzielonym terenie z dala od wsi, najczęściej we wspólnej mogile, choć zdarzały się pochówki w trumnach i pojedynczych grobach. Ciała posypywano wapnem w celach dezynfekcji. Świadkami tych tragicznych wydarzeń w naszym powiecie są stojące na polach, często z dala od zabudowań i domostw krzyże, zwane cholerycznymi. Często zapomniane… Dlatego też, na szczególne podkreślenie, zasługują inicjatywy lokalnych społeczności mające na celu upamiętnienie ofiar tzw. „dżumy XIX wieku”. Przykładem mogą być tu działania podjęte przez mieszkańców Więckowic (Ochotnicza Straż Pożarna) oraz Rudołowic (Stowarzyszenie Miłośników Historii i Tradycji Rudołowic), którzy odtworzyli granice cmentarzy cholerycznych, odnowili krzyże, a także umieścili tablice informacyjne.

Zobacz więcej:

Powiatowa inauguracja roku szkolnego

31 sierpnia zainaugurowano nowy rok szkolny 2017/2018 w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Jarosławski. Uroczystość odbyła się w Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu. W obecności przedstawicieli środowiska oświatowego wręczono akty nominacji...

więcej »

XXXVIII Sesja Rady Powiatu

Podczas obrad, które odbyły się 30 sierpnia, radni zdecydowali m.in. o emisji jednorocznych (na dwuletnie - jak początkowo planowano - nie wyraziła zgody Regionalna Izba Obrachunkowa) obligacji przychodowych na kwotę 15 mln złotych. Uzyskane w ten sposób pieniądze zostaną przeznaczone...

więcej »

Turniej Dzikich Drużyn 2017

9 sierpnia br. na Orliku przy Szkole Podstawowej nr 10 im. Wojska Polskiego w Jarosławiu odbył się Turniej Dzikich Drużyn Jarosław 2017. Do Turnieju dla zawodników z roczników 1992 - 2001 zgłosiło się 9 drużyn.

Wyniki meczów:

Eliminacje:

Drużyna Rudego – FC Po Nalewce 7-2

więcej »