UWAGA! - Dźwięk jest domyślnie wyciszony.

  *** Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o. w Rzeszowie informuje, że w dniu 28.02.2018 r. rozpocznie roboty zawiązane z realizacją  zadania pod nazwą: „Budowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin - Przeworsk -  Grabownica Starzeńska na odcinku od węzła A4 do DK94 (Gwizdaj) wraz z  przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowlami i  urządzeniami budowlanymi". Z tego też powodu mogą wystąpić utrudnienia w ruchu drogowym w rejonie włączenia drogi DW835 do węzła A4 - Przeworsk  (rondo) oraz na drodze DK94 w km 632+800 (granica miejscowości Gwizdaj - Przeworsk). ***  

Galeria Foto