UWAGA! - Dźwięk jest domyślnie wyciszony.

W 2019 r. upływa 4-letnia kadencja ławników sądowych. Rada Miasta Jarosławia najpóźniej w październiku dokona wyboru 6 ławników do Sądu Rejonowego w Jarosławiu na kadencję od 2020 r. do 2023 r. – w tym 3 do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy. Termin zgłaszania kandydatów mija 30 czerwca br. Szczegóły na stronie www.jaroslaw.pl  *** 

Galeria Foto