UWAGA! - Dźwięk jest domyślnie wyciszony.

W dniu 22.08.2016 r. w godz. od 7:30 do 15:00 w Pawłosiowie przewidywane są przerwy w dostawie energii elektrycznej. Kontakt telefoniczny i elektroniczny z Urzędem Gminy może być w tym czasie utrudniony. Również załatwianie części spraw bezpośrednio w urzędzie w momencie braku energii może być niemożliwe. Kasa Urzędu Gminy w Pawłosiowie będzie nieczynna. *** Referat Bezpieczeństwa, Starostwa Powiatowego w Jarosławiu na podstawie informacji uzyskanej od Powiatowego Zarządu Dróg w Jarosławiu w dniu 16.08.2017 r. informuje, iż w związku z przebudową drogi powiatowej Nr 1715R Nowy Miękisz -Duńkowice na odcinku Charytany - Duńkowice od dnia 17.08.2017 do dnia 23.08.2017 r. w związku z planowaną wycinką lasu pod w/w inwestycje ruch będzie odbywał się wahadłowo w cyklu co 30 min. *** 

Galeria Foto