UWAGA! - Dźwięk jest domyślnie wyciszony.
  • Grand Prix Weteranów w Przeworsku

  • Anetta Makarska - Kandydatka do Rady Miasta Jarosławia

  • Elżbieta Raczyńska - kandydatka do Rady Miasta Jarosławia

  • Wspomnienie o jarosławskim bokserze

  • Rekonstrukcja obrony mostu w Tryńczy

Komunikat Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Jarosławiu od 2017-09-20 20:00:00 do 2017-09-22 08:00:00 Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu, okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym. W pierwszym okresie, do godz. 08:00 dnia 21.09, prognozowana suma opadów od 25 mm do 35 mm. Podczas kolejnej doby prognozowana suma opadów od 35 mm do 50 mm, lokalnie do 60 mm. Największe natężenie opadów przewidywane jest w południowej połowie województwa.
Prawdopodobieństwo: 80% (Intensywne opady deszczu)
 *** Referat Bezpieczeństwa, Starostwa Powiatowego w Jarosławiu na podstwie informacji uzyskanych od Powiatowego Zarządu Dróg w Jarosławiu w dniu 18.09.2017 informuje, iż w związku z przebudową drogi powiatowej NR 1778R Pruchnik - Kramarzówka - Helusz w miejscowości Kramażówka w dniach od 20.09.2017 do 22.09.2017 mogą wystapić utrudnienia w ruchu samochodowym, związane z właczeniem istniejącej drogi do nowo budowanej *** Na podstawie informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jarosławiu GMINA PRUCHNIK informuje, że woda z wodociągu Hawłowice zaopatrującego miejscowości: Pruchnik, Hawłowice, Kramarzówka, Jodłówka, Świebodna –  jest przydatna do spożycia : w badanej próbce nie stwierdzono bakterii grupy coli. Z uwagi na intensywną dezynfekcję, woda z kranu może zawierać podwyższoną zawartość chloru i posiadać wyczuwalny zapach chloru, który może utrzymywać się wodzie przez okres około 7 dni.  ***Podkarpacki Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje o planowanej w dniach 21 – 30 września 2017 r.

akcji doustnych szczepień lisów wolnożyjących przeciwko wściekliźnie. Uodparnianie lisów, podobnie jak w latach poprzednich, przebiegać będzie w formie samolotowych zrzutów szczepionki doustnej oraz wykładanie ręczne (wokół osiedli ludzkich).  *** Zarząd Powiatu Jarosławskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań w dziedzinie kultury fizycznej w 2017 roku pn. „Kultura fizyczna II 2017”.
Na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej planuje się przeznaczyć środki finansowe w wysokości 17 000,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy złotych zero groszy) pochodzących z budżetu Powiatu Jarosławskiego. Więcej informacjio na stronie www.starostwo.jaroslaw.pl 

Galeria Foto