UWAGA! - Dźwięk jest domyślnie wyciszony.

** W związku  z robotami drogowymi związanymi z  ,,  Przebudową drogi powiatowej Nr 1674R Lubaczów – Laszki – Duńkowice w km 21+177-22+162 , 23+420 -25+620 , 28+233- 31+001,, Powiatowy Zarząd Dróg  w Jarosławiu informuje , że w dniach 10.07- 20.07 .2019 r. nastąpi zamknięcie drogi na odcinku 2,2 km  w miejscowości Laszki-Wietlin III km 23+420 – 25+620  na czas wykonywania robót drogowych objazd  drogami powiatowymi według zatwierdzonego projektu organizacji ruchu przez Wietlin I  i Bobrówkę  . Kierowanie ruchem zapewnia Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Dębica. ***

 

 

 

Galeria Foto