UWAGA! - Dźwięk jest domyślnie wyciszony.

Komunikat Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Jarosławiu od 2017-08-18 13:00:00 do 2017-08-19 19:00:00
Przebieg: Prognozuje się temperaturę maksymalną w dzień od 30°C do 33°C. Temperatura minimalna w nocy od 17°C do 19°C.
Prawdopodobieństwo: 90% (Upał)  *** Referat Bezpieczeństwa, Starostwa Powiatowego w Jarosławiu na podstawie informacji uzyskanej od Powiatowego Zarządu Dróg w Jarosławiu w dniu 16.08.2017 r. informuje, iż w związku z przebudową drogi powiatowej Nr 1715R Nowy Miękisz -Duńkowice na odcinku Charytany - Duńkowice od dnia 17.08.2017 do dnia 23.08.2017 r. w związku z planowaną wycinką lasu pod w/w inwestycje ruch będzie odbywał się wahadłowo w cyklu co 30 min. *** Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie zaprasza do zapoznania się z nową ofertą skierowaną do osób fizycznych, polegającą na wsparciu inwestycji proekologicznych pn. Program Przyjazny Dom. W ramach tego programu możliwe jest uzyskanie pomocy finansowej w postaci dotacji lub/i pożyczki na określone przedsięwzięcia. Więcej informacji na stronie www.jaroslaw.pl *** Zawiadamia się Mieszkańców Pruchnika, że w związku z rozpoczynającymi się robotami budowlanymi na zadaniu pn. "Rewitalizacja ulicy Kościelnej wraz z budową kanalizacji deszczowej na ulicy Kościelnej i Jana Pawła II", utrudniony będzie dostęp do budynków usytuowanych wzdłuż chodnika przy ul. Jana Pawła II. Zamknięta zostanie ulica kościelna na czas wykonywania robót. Planowany termin zakończenia prac: 10-10-2017 r.

Galeria Foto