Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE
 2. Wypełniając wymogi wynikające z przepisów prawa, publikuję niniejszy dokument, w którym znajdują się informacje wyjaśniające i informujące o sposobie w jaki dane przekazane przez użytkowników mojego serwisu są gromadzone, przetwarzana i zabezpieczane.
 3. Definicje zawarte w polityce prywatności:

a) Administrator - Pan Rafał Babiarz, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą F.H.U-AIR Rafał Babiarz z siedzibą w (37-500) Jarosław przy ulicy Rynek 6, NIP 7922035387, REGON 180397130

b) Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielki pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

c) Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem serwisu.

d) Cookies zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora za pośrednictwem serwisu.

e) Cookies sesyjne - oznacza małe pliki zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika, służce do identyfikacji przeglądarki Użytkownika w trakcie korzystania z Serwisu, które pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

f) Cookies trwałe - oznacza Cookies, które są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

g) Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

h) Użytkownik - osoba fizyczna w wieku powyżej 13 lat, korzystająca z Serwisu, która skutecznie założy Konto w Serwisie, poprzez uzyskanie Loginu i hasła pozwalającego zalogować się na Konto (rejestracja w Serwisie);

II GROMADZENIE I PRZETWARZANIE DANYCH PRZEZ F.H.U-AIR Rafał Babiarz

Rafał Babiarz z siedzibą w (37-500) Jarosław przy ulicy Rynek 6, NIP 7922035387, REGON 180397130prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: F.H.U-AIR Rafał Babiarz, zapewnia swoim użytkownikom możliwość korzystania ze swojego serwisu w sposób anonimowy, jednak w celu uzyskania pełnego dostępu do treści oraz usług oferowanych za pośrednictwem serwisu wskazane jest dokonanie rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. W trakcie rejestracji wymagane jest podanie loginu/nicku oraz adresu e-mail, pozostałe dane osobowe wymienione w formularzu rejestracyjnym nie są danymi obligatoryjnymi, niezbędnymi do realizacji usługi, podanie ich mam charakter dobrowolny. Użytkownik sam decyduje o tym, które z podanych przez niego danych dodatkowych będą upublicznione.

 1. F.H.U-AIR Rafał Babiarz gromadzi informacje dotyczące interakcji ze swoim Serwisem Twoja TV i usługami w tym m. in: informacje dotyczące komputera i logowania tzw. logi systemowe zawierające datę, czas wizyty i nr IP komputera, z którego nastąpiło połączenie oraz dane na temat statystyki oglądalności stron, ruchu do i z poszczególnych witryn. Powyższe działania mają na celu udoskonalenie Serwisu oraz dostosowywania ich do potrzeb Użytkownika.
 2. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników serwisu jest Pan Rafał Babiarz, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: F.H.U-AIR Rafał Babiarz z siedzibą w (37-500) Jarosław przy ulicy Rynek 6
 3. F.H.U-AIR Rafał Babiarz przetwarza dane osobowe zgodnie z udzielonym przez użytkownika zezwoleniem oraz w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa w tym ustawy z dania 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dania 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczna.

 

III WYKORZYSTANIE I UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane użytkowników Twoja TV wykorzystuje się w następujących celach:

a) prowadzenia, pomiaru i ulepszania usług i treści, informowania o usługach Twoja TV,

b) prowadzenia działań marketingowych lub promocyjnych pod warunkiem wyrażenia uprzedniej zgody przez użytkownika na tego typu działania.

 1. Twoja TV, nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników, za wyjątkiem gdy:

a) wystąpią z takim żądaniem uprawnione organy państwowe,

b) wymagają tego przepisy powszechnie obowiązującego prawa,

c) zgodę wyrazi na to użytkownik Serwisu.

 1. Twoja TV może ujawniać anonimowe zestawienia zbiorcze oraz zestawienia statystyczne dotyczące np.: liczy osób odwiedzających Serwis. Dane te nie mogą jednak pozwolić na identyfikację poszczególnych użytkowników i nie stanowią danych osobowych.

 

IV DOSTĘP DO DANYCH OSOBOWYCH, PRAWO DO MODYFIKACJI

Każdy użytkownik ma prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowanie ich treści oraz usuwanie. W przypadku jakichkolwiek problemów z automatycznym dostępem do danych, wszelkich zmian można dokonać kontaktując się z Administratorem Serwisu na adres podany w punkcie IX.

 

V COOKIES

 1. W celu lepszego dostosowania go do potrzeb użytkowników w serwisie stosowany jest mechanizm „cookies” („ciasteczka”). Za pomocą „Cookies administratora” dostarczane są Administratorowi informacje statystyczne o ruchu użytkowników, aktywności użytkownika sposobie wykorzystania strony. Pozwalają one na dostosowanie treści do preferencji użytkownika.
 2. F.H.U-AIR Rafał Babiarz korzysta z narzędzi Google służących do śledzenia działań użytkowników witryny. W tym wypadku „cookies” służą do przechowywania informacji, np. na temat czasu rozpoczęcia bieżących odwiedzin użytkownika oraz tego, czy użytkownik był już kiedyś w tej witrynie i z jakiej witryny trafił na stronę Twojej TV.
 3. F.H.U-AIR Rafał Babiarz informuje, że firmy, które wyświetlają reklamy na Serwisie Twoja TV mogą umieszczać na nich swoje pliki „cookies” – „cookies zewnętrzne” i odczytywać je w przeglądarkach użytkowników albo wykorzystywać inne mechanizmy (np. „web beacon”- obraz cyfrowy umieszczany w kodzie strony) służące do gromadzenia informacji o aktywności użytkowników.
 4. Zawartość plików „cookies” jak i „web beacon” nie pozwala na identyfikację użytkowników, za ich pomocą nie są przetwarzane i przechowywane dane osobowe.
 5. Pliki „cookie sesyjne” są automatycznie usuwane z dysku twardego po zakończeniu sesji (czyli po wylogowaniu się lub zamknięciu okna przeglądarki), pliki „cookies trwałe” pozwalają zaś na identyfikację użytkownika w trakcie ponownego odwiedzenia serwisu - nie są usuwane w sposób automatyczny, zapisują się na urządzeniu końcowym.
 6. Użytkownik w każdym momencie może wyłączyć w swojej przeglądarce obsługę przyjmowania plików „cookies”, spowodować może jednak to utrudnienia związane z obsługą usług świadczonych za pośrednictwem serwisu.
 7. Każda z dostępnych na rynku przeglądarek internetowych posiada możliwość zarządzania plikami „cookies”, dlatego jeśli użytkownik podejmie decyzję o wyłączeniu obsługi plików „cookies” powinien w pierwszej kolejności zapoznać się ze sposobem zarządzania plikami „cookies” umieszczonymi w pomocy używanej przez siebie przeglądarki.
 8. Użytkownik może skonfigurować używaną przez siebie przeglądarkę w taki sposób aby odrzucała wszystkie pliki „cookies”; nie usuwała plików „cookies”, lub wysyłała powiadomienia w przypadku gdy tego typu pliki są wysyłane z serwera. Użytkownik może po zakończaniu wizyty w serwisie usunąć pliki tymczasowe umieszczone na urządzeniu kocowym w trakcie trwania danej sesji. Opisane przez producentów sposoby blokowania przyjmowania plików „cookies”:
 1. Blokada przyjmowania plików „cookie” w Firefox
 2. Blokada przyjmowania plików „cookie” w Interent Explorer
 3. Blokada przyjmowania plików „cookie” w Chrome
 4. Blokada przyjmowania plików „cookie” w Safari
 1. W przypadku urządzeń mobilnych analogicznie jak w przypadku urządzeń stacjonarnych zastosowany został mechanizm przyjmowania plików „cookies”, umożliwiający zapamiętywanie informacji związanych z danym użytkownikiem. Użytkownik w każdym momencie może wyłączyć z poziomu używanej przez siebie przeglądarki mobilnej obsługę przyjmowania plików „cookies”, jednak efektem takiej zmiany mogą być utrudnienia związane z obsługą usług świadczonych za pośrednictwem serwisu. Ze względu na różnorodność dostępnych na rynku urządzeń mobilnych i aplikacji służących do obsługi serwisów internetowych zarządzanie plikami „cookies” w różnych przeglądarkach wygląda inaczej, dlatego w celu zablokowania przyjmowania plików „cookie” zaleca się zapoznanie ze sposobem zarządzania funkcjami prywatności/bezpieczeństwa umieszczonymi w menu używanej przez użytkownika przeglądarki.
 2. W przypadku problemów związanych z ustawieniem blokady przyjmowania plików „cookies” użytkownik może zwrócić się z prośbą o pomoc do Administratora wysyłając zapytanie na adres e-mail: biuro@twojatv.info

VI ODSYŁACZE DO INNYCH STRON

Niniejszy dokument odnosi się jedynie do Serwisu Twoja TV. F.H.U-AIR Rafał Babiarz nie ponosi odpowiedzialności i za linki umieszczone w Serwisie umożliwiające użytkownikom bezpośrednie przejście na strony których nie jest administratorem.

 

VIII ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZABEZPIECZJĄCE DANE

Informacje przekazywane przez naszych użytkowników przetwarzane i przechowywane są z zastosowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa zgodnych z wymogami stawianymi przez polskie prawo. TVN S.A. zabezpiecza dane użytkowników przed nieupoważnionym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem. Dane przetwarzane są w środowisku kontrolowany przy zachowaniu wysokich standardów ochrony. Jednocześnie zawracamy uwagę na nieudostępnianie przez Użytkowników swoich danych rejestracyjnych osobom trzecim oraz stosowania opcji „wyloguj” się zakończeniu korzystania z usług oferowanych przez nasze serwisy.

IX ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

Polityka Prywatności udostępniona będzie w stopce Serwisu. Wszelkie zmiany treści udostępniane będą niezwłocznie.

X KONTAKT

Pytania i uwagi odnośnie zasad polityki prywatności oraz ich przestrzegania należy kierować na adres biuro@twojatv.info, lub pisemnie na adres siedziby firmy.