data: 22.01.2020

157. ROCZNICA WYBUCHU POWSTANIA STYCZNIOWEGO