data: 13.12.2017

36. dzień pamięci ofiar stanu wojennego

Stowarzyszenie Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym Oddział w Jarosławiu,
Burmistrz Miasta Jarosławia Waldemar Paluch,
Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Przemyska,
Jarosławskie Opactwo
zapraszają na regionalne obchody

36. DNIA PAMIĘCI OFIAR STANU WOJENNEGO

oraz 

23. ROCZNICY ODSŁONIĘCIA I POŚWIĘCENIA
POMNIKA BŁ. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI

Jarosławskie Opactwo

Program:

17.30 - Koncelebrowana msza św. z homilią, pod przewodnictwem abp. Adama Szala – Metropolity Przemyskiego, przy udziale pocztów sztandarowych, delegacji stowarzyszeń, instytucji, szkół i urzędów,

18.30 - Modlitwa przed pomnikiem o kanonizację bł. ks. Jerzego Popiełuszki – kapelana Solidarności, i złożenie wiązanek kwiatów.
       

Po modlitwie poczęstunek w kawiarence.