data: 14.01.2018

Kolędy i pastorałki

14 stycznia o godzinie 13:30 zapraszamy do kościoła pw. św. św. Piotra i Pawła w Pawłosiowie na XIX Regionalny Przegląd Grup Śpiewaczych „KOLĘDY I PASTORAŁKI”.

Przegląd poprzedzi Msza św. o godzinie 12:00.

Jest to przegląd grup śpiewaczych z terenu powiatów: jarosławskiego, lubaczowskiego, przemyskiego i przeworskiego, który ma na celu ukazanie pięknych tradycji kolędniczych, sięgających do dawnych regionalnych tekstów kolęd, pastorałek i kantyczek, jak i prezentację kolęd świeckich. To właśnie one są pomostem pomiędzy teraźniejszością a przeszłością, ukazującym bogactwo i fenomen polskich kolęd.

Uczestnicy Przeglądu:

1. Zespół Śpiewaczy „Cantus” z Gorliczyny

2. Zespół Śpiewaczy „Dębowianie” z Dębowa

3. Ludowy Zespół Śpiewaczy „Dolanie” z Gniewczyny Łańcuckiej

4. Zespół Śpiewaczy „Dzikowianie” ze Starego Dzikowa

5. Zespół Śpiewaczy „Gacanki” z Gaci

6. Zespół Śpiewaczy „Grzęszczanie” z Grzęski

7. Zespół Śpiewaczy z Kisielowa

8. Zespół Śpiewaczy „Krzeczowiczanki” z Krzeczowic

9. Zespół Śpiewaczy z Maćkówki

10. Zespół Śpiewaczy „Piganeczki” z Pigan

11. Zespół Śpiewaczy „Porębianki” z Drohobyczki

12. Zespół Śpiewaczy „Studzieńczanki” ze Studziana

13. Zespół Śpiewaczy „Ujeźniacy” z Ujeznej

14. Zespół Śpiewaczy „Wierzbianie” z Wierzbnej

15. Grupa Śpiewacza „Wyszatyczanie” z Wyszatyc