data: 18.05.2018

VII Piknik "Naukowy zawrót głowy"

VII Piknik "Naukowy zawrót głowy"

18.05.2018 w godzinach od 9:00 do 13:00 ZSTiO ul. św. Ducha 1.