data: 14.06.2018

Chotyniec koło Radymna – Zachodnia Brama Starożytnej Scytii. Spotkanie z prof. Sylwestrem Czopkiem

Starosta Jarosławski, Dyrektor Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich oraz Stowarzyszenie Miłośników Jarosławia zapraszają na wyjątkowe spotkanie i swoistą "podróż w czasie". W czwartek, 14 czerwca 2018 r., o godz. 17.00 w Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich, profesor Sylwester Czopek - archeolog, Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego, zaprezentuje sensacyjne, o wymiarze europejskim, odkrycie archeologiczne, jakiego w ostatnim czasie dokonano na Podkarpaciu. Jest nim znaleziona na terenie dawnego grodziska w Chotyńcu koło Radymna, symboliczna, zachodnia brama starożytnej Scytii, stanowiąca najdalej na zachód wysuniętą osadę kultury scytyjskiej z wczesnej epoki żelaza (IX/VIII – V wiek p.n.e.).