data: 13.12.2018

37. tragiczna rocznicą wprowadzenia stanu wojennego w Polsce

Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Prezes Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym Oddział Wojewódzki w Jarosławiu,
Burmistrz Miasta Jarosławia
oraz Jarosławskie Opactwo serdecznie zapraszają

w roku 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości
na uroczystości związane z

37. tragiczną rocznicą wprowadzenia stanu wojennego w Polsce

pod Patronatem Honorowym Jego Ekscelencji ks. abpa dr. Adama SzalaMetropolity Przemyskiego

13 grudnia 2018

Program:

12 grudnia – Sala Lustrzana CKiP, Rynek 5
18.00 – „Sen o Niepodległej” – koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu artystów Teatru Otwartego w Gdańsku.

13 grudnia – Jarosławskie Opactwo
17.30 – Uroczysta Msza św. z homilią, celebrowana przez JE ks. abpa Adama Szala – Metropolitę Przemyskiego, z udziałem duchowieństwa, pocztów sztandarowych, delegacji państwowych i samorządowych, przedstawicieli służb mundurowych, przedstawicieli organizacji niepodległościowych, harcerzy, delegacji szkół i młodzieży oraz społeczności lokalnej,

18.30 – Modlitwa i apel przed pomnikiem śp. bł. ks. Jerzego Popiełuszki – patrona Solidarności, oraz złożenie wiązanek kwiatów,

19.00 – Spotkanie w sali Opactwa na agapie i wieczorze wspomnień.