24 czerwca 2014

"Odpowiedzialnej sprzedaży - Stop 18"

Badanie ankietowe pn. „Tajemniczy klient"  dot. zjawiska sprzedaży napojów alkoholowych   i wyrobów tytoniowych osobom  młodocianym  przeprowadzone zostało w  Jarosławiu już po raz ósmy. Jest elementem Ogólnopolskiego Programu Odpowiedzialnej Sprzedaży - STOP 18, który w  naszym mieście został poszerzony o problematykę sprzedaży napojów alkoholowych nieletnim.

Ankieterami byli pełnoletni uczniowie jarosławskich szkół ponadgimnazjalnych tj.  Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących oraz Zespołu Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących.

W trakcie realizacji przedsięwzięcia, ankietujący wraz z towarzyszącymi im pracownikami UM - sprawdzali, w jaki sposób jarosławscy sprzedawcy respektują obowiązujące przepisy prawne dot. sprzedaży alkoholu i papierosów osobom niepełnoletnim

Uczniowie, których wygląd powinien wzbudzać wątpliwość sprzedawców, co do ich wieku,  w odwiedzanych sklepach podejmowali próby zakupu napojów alkoholowych i papierosów.

Wyniki badań dot. dostępności młodych ludzi do alkoholu

Ankietujący odwiedzili łącznie 48  punktów handlowych i gastronomicznych zajmujących się sprzedażą wyrobów alkoholowych. W 31 przypadkach (65%) sprzedający odmówili sprzedaży napojów alkoholowych młodym klientom, prosząc o okazanie dokumentu potwierdzającego ich pełnoletność, natomiast w 17 przypadkach (35%), młodzi ankieterzy nie mieli większego problemu z zakupem alkoholu.

Wyniki badań dot. dostępności młodych ludzi do papierosów

Ankieterzy dokonali próby zakupu papierosów w 40 punktach handlowych. W 31 z nich (75%) spotkali się z odmową sprzedaży, natomiast w 10 (25%)  handlowcy bez problemu  dokonaliby sprzedaży wyrobów tytoniowych. 

W zakresie możliwości zakupu przez  młodych ludzi  napojów alkoholowych, uzyskane w br. wyniki badania są nieco gorsze od tych  z roku ubiegłego  gdzie w 69% placówek handlowych odmówiono sprzedaży alkoholu osobom, których wygląd powinien wzbudzić wątpliwości sprzedawców co do ich wieku (w br. w 65%).

Natomiast, pozytywna  tendencja wystąpiła w zakresie sprzedaży papierosów nieletnim.          W roku ubiegłym 53%  jarosławskich sprzedawców odmówiła sprzedaży papierosów osobom wyglądającym na nieletnie (w br. 75%). 

Komentarze:

Poprzednie wiadomości:

4 lipca 2014

Nowy Prezydent w Klubie Rotary w Jarosławiu

4 lipca w Dworze Hetman miało miejsce przekazanie władzy w klubie Rotary. Władzę od dotychczasowego prezydenta Jacka Stańdy przejął w tym roku Piotr Balicki. 

zobacz materiał »
3 lipca 2014

Konferencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

3 lipca w budynku Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu obyła się Konferencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

zobacz materiał »
10 lipca 2014

Darmowe badania cytologiczne w Jarosławiu

W dniach 5 - 8 sierpnia w ramach programu "Bezpieczny Jarosław" i akcji "Ulica Zdrowia" na jarosławski rynek zawita mammobus. Mieszkanki będą mogły wykonać w nim bezpłatne badania cytologiczne.

zobacz materiał »
9 lipca 2014

Mały Bocian wypadł z gniazda

Mały Bocian wypadł z gniazda taka informację dostali Strażnicy Miejscy, wybraliśmy się z nimi aby uwiecznić to nietypowe wydarzenie. Zapraszamy na Materiał

zobacz materiał »
5 lipca 2014

Przerwa w dostawie wody!!!

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu sp.z o.o. informuje, że dnia 08.07.2014 od godz. 03 :00 do godz. 22 :00 wystąpią ograniczenia w dostawie wody z powodu prac prowadzonych na magistrali wodociągowej w związku z przebudową ul. Pruchnickiej.

 

zobacz materiał »