22 października 2014

53 Sesja Rady Powiatu

Według planu obrad 53 Sesji Rady Powiatu została przedstawiona na niej informacja o stanie realizacji zadań oświatowych jednostek prowadzonych przez powiat jarosławski. Radni podjęli również następujące uchwały:

  • w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Jarosławskiego na 2014 rok
  • w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Jarosławskiego
  • zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i podziału środków PFRON przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych w 2014 roku.
  • w sprawie zmiany rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Jarosławskiego oraz zapewnienie całodobowego dostępu do aptek w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy w 2014 roku
  • zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkoły publicznej i niepublicznych placówek oświatowych, trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania oraz terminu i sposobu rozliczania dotacji.

Ponadto przyjęto także obwieszczenie Rady Powiatu Jarosławskiego w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Powiatu Jarosławskiego.

 

Komentarze:

Poprzednie wiadomości:

20 października 2014

Porozumienie o Współpracy w zakresie utworzenia i działalności SPON

W poniedziałek 20 października podpisano porozumienie dotyczące współpracy w zakresie utworzenia i działalności Strzeleckiego Pododdziału Obrony Narodowej.

zobacz materiał »
23 października 2014

Wizualizacja bulwarów nad Sanem

Wizualizacja bulwarów nad Sanem

zobacz materiał »
14 października 2014

Konferencja dotycząca SPON w Jarosławiu

W Jarosławiu pojawiła się inicjatywa utworzenia drugiego w Polsce Strzeleckiego Pododdziału Ochrony Narodowej SPON. Miałby być on oparty na bazie jarosławskiej Jednostki Strzeleckiej. 

zobacz materiał »
8 października 2014

Przetarg na remont dworca w Jarosławiu ogłoszony!

8 października Polskie Koleje Państwowe ogłosiły przetarg nieograniczony na remont dworca kolejowo-autobusowego w Jarosławiu. Oferty można składać do 29 października. A szczegóły przetargu i projekt można znaleźć na stronie:

http://pkpsa.pl/pkpsa/przetargi/przetarg/przetarg.html?id=4199

zobacz materiał »
12 września 2014

OHP "Pomysł na siebie"

Projekt „Pomysł na siebie” organizowany w jarosławskim Ochotniczym Hufcu Pracy powstał z myśl ą o młodych ludziach chcących zdobyć doświadczenie zawodowe i kursowe, które umożliwi im w przyszłości zdobycie dobrej pracy. 

zobacz materiał »