28 stycznia 2015

Międzynarodowy dzień pamięci ofiar Holokaustu

Uroczystości, zorganizowane w naszym mieście już po raz czwarty, co roku skupiają gości zarówno z kraju i zagranicy. Rozpoczęły się od nabożeństwa w kościele pw. śś. Mikołaja i Stanisława bpa w intencji Polaków z Podkarpacia zamordowanych za pomoc niesioną Żydom oraz Żydów, którzy ponieśli śmierć na tym terenie. Ich nazwiska odczytali goście z Izraela: Lucia Retman, Ora Regev, Miki i Joram Basch, ponadto Judith Elkin z Miami w USA, rektor PWSTE prof. nadzw. dr hab. Wacław Wierzbieniec i przewodniczący Rady Powiatu Jarosławskiego Zbigniew Piskorz.

W obchodach wzięli udział m.in. burmistrz Waldemar Paluch i sekretarz miasta Jan Biłas, którzy pamięć o ofiarach Holokaustu z Jarosławia i okolic uczcili również w symbolicznym miejscu kaźni przy murach jarosławskiego Opactwa, gdzie hitlerowcy rozstrzeliwali przetrzymywanych w klasztornych lochach Żydów. Tam wszyscy zgromadzeni odmówili modlitwę i zapalili znicze.

Następną częścią jarosławskich obchodów były świadectwa i relacje ocalonych z Holokaustu oraz ich rodzin. W Opactwie o bolesnej historii mówiła Lucia Retman z Hajfy w Izraelu, która okres nazistowskiej okupacji przeżyła dzięki Zofii Pomorskiej z Lubaczowa - pośmiertnie odznaczonej tytułem Sprawiedliwej Wśród Narodów Świata. Wspomnieniami podzieliły się również Miki Basch z Modiin (Izrael), Judit Elkin z Mayami (USA), a także Ora Regev z Tel-Awiw (Izrael), która rodzinne przeżycia z czasu wojny opisała w książce „A rzeka nadal płynie".

Uroczystości zakończyła debata studencka zorganizowana w Centrum Dialogu Między Religiami i Narodami PWSTE, którą poprowadziła dr Elżbieta Rączy (Uniwersytet Rzeszowski, IPN Oddział w Rzeszowie) i Jakub Izdebski (IPN Oddział w Rzeszowie). Dotyczyła oceny postaw Polaków wobec Żydów w czasie niemieckiej okupacji. Obchodom w naszym mieście towarzyszyły wystawy: w PWSTE - „Żydzi na Podkarpaciu w okresie międzywojennym" i „Żydzi podkarpaccy w okresie Holokaustu - zagłada i pamięć" oraz w Opactwie - „Sprawiedliwi wśród Narodów Świata. Pomoc Polaków dla ludności żydowskiej w Małopolsce w latach 1939-1945".

Głównym organizatorem uroczystości była Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno- Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu. Do współorganizacji włączył się m.in. Burmistrz Miasta Jarosławia. 

Komentarze:

Poprzednie wiadomości:

15 stycznia 2015

Krótka historia Jarosławia na podstawie ekspozycji Muzeum

Krótka historia Jarosławia na podstawie ekspozycji w jarosławskim Muzeum

zobacz materiał »
24 grudnia 2014

Śp. Zofia Garczyńska

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci ZOFII GARCZYŃSKIEJ, założycielki i prezes Związku Sybiraków Oddział w Jarosławiu, organizatorki uroczystości patriotyczno-religijnych i spotkań z młodzieżą, inicjatorki powstania „Izby Pamięci: „Jarosław w latach 1939-1945. .

zobacz materiał »
6 grudnia 2014

Wirtualne Muzeum Dawnych Narzędzi i Sprzętów Wiejskich

Celem muzeum jest ocalenie resztek kultury materialnej wsi regionu jarosławskiego z XIX i XX wieku. Stanowi ono archiwum wiedzy lokalnej, poszerza ofertę istniejących placówek muzealnych. Zamierzeniem tej wirtualnej placówki jest popularyzacja wiedzy o regionie, jego przeszłości, sposobie życia i pracy przodków, o zanikającej tradycji i bogactwie folkloru.

zobacz materiał »
2 października 2014

Sesja o Józefie Stecińskim

W jarosławskim Opactwie w dniach 2-3 października odbyła się specjalna sesja popularnonaukowa pn. „Z Jarosławia w Świat” poświęcona życiu i twórczości wybitnego jarosławskiego artysty i konserwatora Józefa Stecińskiego.

zobacz materiał »
8 października 2014

Wystawa we wiacie Kamienicy Marysieńki

Wystawa we wiacie Kamienicy Marysieńki

zobacz materiał »