25 maja 2015

29.05.2015 - Sesja Rady Miejskiej Radymno [live]

Proponowany porządek obrad:

Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej w Radymnie o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
Informacja Burmistrza Miasta Radymna za okres międzysesyjny.
Informacja Komendanta Komisariatu Policji w Radymnie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Miasta.
Informacja Kierownika ZGKiM o funkcjonowaniu gospodarki wodno-ściekowej oraz realizacji zadań zleconych przez Miasto Radymno w 2014 r.
Ocena stanu przygotowania kąpieliska w Radymnie i zagospodarowania terenów rekreacyjnych na terenie Miasta.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr 109/XI11/20108 Rady Miejskiej w Radymnie z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Radymna – projekt 1.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Radymnie – projekt 2.
Przyjęcie rekomendacji do zasobów oceny pomocy społecznej 2015.
Dyskusja.
Wolne wnioski i zapytania radnych.
Interpelacje radnych.
Zakończenie obrad sesji.

Komentarze:

Poprzednie wiadomości:

23 maja 2015

IX sesja Rady Miasta Jarosławia

Transmisja na żywo.

zobacz materiał »
15 maja 2015

Transmisja koncertu charytatywnego

Transmisja koncertu charytatywnego.

zobacz materiał »
22 kwietnia 2015

[LIVE] VIII Sesja Rady Miasta Jarosław

Transmisja na żywo

zobacz materiał »
13 kwietnia 2015

[live] VIII Jarosławskie Potyczki Ortograficzne

W czwartek 23 kwietnia 2015 odbyła się kolejna, VIII już edycja konkursu ortograficznego - „Jarosławskie Potyczki Ortograficzne”, którego pomysłodawcą i największym kibicem jest Dyrektor Zespołu Palcówek Oświatowo – Wychowawczych - Pan Bartłomiej Kordas.

zobacz materiał »