29 września 2016

Na Żywo - Sesja Rady Miasta w Radymnie 29 września 2016

Proponowany porządek obrad:

1, Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Radymnie z dnia 10 sierpnia 2016 r. i XXI uroczystej sesji Rady Miejskiej w Radymnie z dnia 18 września 2016 r.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Radymnie o działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja Burmistrza Miasta Radymna o działalności w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja dyrektorów placówek oświatowych o realizacji zadań związanych z rozpoczęciem nowego roku szkolnego.
7. Informacja z wykonania budżetu Miasta Radymna za I półrocze 2016 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta na 2016 r. – Projekt 1.
9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Radymno do zaciągania zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2016, przeznaczonych na opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Radymnie – Projekt 2.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się przez Miasto Radymno o pozyskanie środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – Projekt 3.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Miejskiej oraz przewodniczących Rad Osiedli – Projekt 4.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 109/XIII/2008 z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Radymno – Projekt 5.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym – Projekt 6.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres 5-ciu lat w trybie bezprzetargowym – Projekt 7.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia II zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Radymno – Projekt 8.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Tereny eksploracji kruszywa Radymno – Wschód” – Projekt 9.
17. Wnioski i zapytania radnych.
18. Interpelacje radnych
19. Informacje i komunikaty.
20. Zakończenie obrad sesji.

Komentarze:

Poprzednie wiadomości:

26 września 2016

XXXII sesja Rady Miasta Jarosławia

26 września br. o godz. 9.00 w Sali Narad ratusza rozpocznie się XXXII sesja Rady Miasta Jarosławia.

zobacz materiał »
19 sierpnia 2016

Transmisja na żywo - Uroczystości Jubileuszowe w Cerkwi 19.08

zobacz materiał »
18 sierpnia 2016

Transmisja na żywo - Uroczystości z Cerkwi 18.08

zobacz materiał »
10 sierpnia 2016

Na żywo - Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej

10 sierpnia 2016 r., o godz. 12.00, w Sali Lustrzanej Urzędu Miasta
odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej

zobacz materiał »
17 lipca 2016

Na żywo - Dni Gminy Zarzecze 2016

Transmisja na żywo

zobacz materiał »