24 października 2016

TRANSMISJA NA ŻYWO : XXXIV sesja Rady Miasta Jarosławia.

Porządek obrad

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
II. 
Rozpatrzenie wniosków dotyczących porządku obrad.
III. 
Przyjęcie protokołów z:

XXX sesji Rady Miasta Jarosławia odbytej w dniu 29 sierpnia 2016 r.,
XXXI nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Jarosławia odbytej w dniu 15 września 2016 r.,
XXXII sesji Rady Miasta Jarosławia odbytej w dniu 26 września 2016 r.

IV. Informacja o stanie placówek oświatowych w rozpoczętym roku szkolnym.

V. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Miejską Jarosław a Gminą Miejską Przemyśl dotyczącego pokrycia części kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym dla uczniów uczęszczających na zajęcia religii Kościoła Zielonoświątkowego Zbór „Nazaret" w Przemyślu,
2) 
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2016 rok,
3) 
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2016 rok,
4) 
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2016 rok,
5) 
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2016 rok,
6) 
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2016 rok,
7) 
w sprawie zmiany w Uchwale budżetowej miasta Jarosławia na 2016 rok,
8) 
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej nauczycieli,
9) 
w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi finansowo-księgowej niektórym jednostkom organizacyjnym Gminy Miejskiej Jarosław,
10) 
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,
11) 
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy,
12) 
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy,
13) 
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2016 rok,
14) 
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2016 rok,
15) 
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki na okres przekraczający rok budżetowy  dla JTBS Sp. z o.o.,
16) 
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2016 rok,
17) 
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta  na 2016 rok.

VI. Program polityki mieszkaniowej Miasta Jarosławia na lata 2016-2020.

Podjęcie uchwały.

VII. Omówienie propozycji zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis.

Podjęcie uchwał.

VIII. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz  oświadczeniach majątkowych radnych za 2015 rok.
IX.
 Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.
X. 
Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na interpelacje.
XI.
 Wolne wnioski i informacje.
XII. 
Zakończenie obrad.

Komentarze:

Poprzednie wiadomości:

15 października 2016

Jubileusz 150-lecia

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, Rodzice oraz Uczniowie Zespołu Szkół w Laszkach zapraszają na uroczystrości Jubileuszu 150-lecia.

zobacz materiał »
5 października 2016

Na Żywo Konferencja Prasowa Burmistrza Miasta Jarosławia

Konferencja burmistrza Miasta Jarosławia Na Żywo z jarosławskiego Ratusza.

zobacz materiał »
5 października 2016

Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Jarosławia

Jutro, 5 października br. w sali narad Ratusza odbędzie się XXXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Jarosławia. Początek obrad o godz. 9.00. Zapraszamy!

zobacz materiał »
26 września 2016

XXXII sesja Rady Miasta Jarosławia

26 września br. o godz. 9.00 w Sali Narad ratusza rozpocznie się XXXII sesja Rady Miasta Jarosławia.

zobacz materiał »