19 stycznia 2017

Na żywo XXXIX sesja Rady Miasta Jarosławia

Proponowany porządek obrad:
I Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
II Rozpatrzenie wniosków dotyczących porządku obrad.
III Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady Miasta Jarosławia odbytej w dniu 29 grudnia 2016 r.
IV Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok.
V Przyjęcie planu pracy Rady Miasta Jarosławia na 2017 rok.
VI Podjęcie uchwał:

1) budżetowej miasta Jarosławia na 2017 r.:
a) przedstawienie opinii o projekcie budżetu przez Przewodniczących stałych Komisji Rady Miasta,
b) przedstawienie opinii regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej projektu budżetu,
c) dyskusja nad projektem budżetu oraz ewentualne przegłosowanie wniesionych poprawek,
d) głosowanie uchwały budżetowej.
2) w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Jarosławia,
3) w sprawie udzielenia Powiatowi Jarosławskiemu pomocy finansowej na realizację końcowego rozliczenia kosztów inwestycyjnych pn. "Budowa łącznika - drogi powiatowej nr 1766 R na przedłużeniu ulicy Morawskiej,
4) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jarosławskiemu na przebudowę dróg powiatowych na terenie Gminy Miejskiej Jarosław,
5) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jarosławskiemu na modernizację oraz przebudowę dróg powiatowych na terenie Gminy Miejskiej Jarosław
6) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jarosławskiemu na modernizację oraz przebudowę dróg powiatowych na terenie Gminy Miejskiej Jarosław,
7) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jarosławskiemu na modernizację oraz przebudowę dróg powiatowych na terenie Gminy Miejskiej Jarosław.
VII Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
VIII Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.
IX Delegowanie przedstawicieli Rady Miasta do prac w Społecznej Komisji Mieszkaniowej w celu przygotowania projektu listy przydziału mieszkań na rok 2017.
X Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na interpelacje.
XI Wolne wnioski i informacje.
XII Zakończenie obrad.

Komentarze:

Poprzednie wiadomości:

29 grudnia 2016

Na Żywo XXXVIII sesja Rady Miasta Jarosławia

29 grudnia 2016 r. o godz. 9.00 w Sali Narad Urzędu Miasta odbędzie się XXXVIII sesja Rady Miasta Jarosławia.

zobacz materiał »
28 grudnia 2016

Na Żywo - XXVI sesja Rady Miejskiej w Radymnie

28 grudnia 2016 r., o godz. 12.00, w Sali Lustrzanej Urzędu Miasta
odbędzie się XXVI
 sesja Rady Miejskiej

zobacz materiał »
21 grudnia 2016

Koncert "Magiczny Wieczór"

Piosenki z "Piwnicy pod Baranami"
Wystąpią Konrad Masyłko, Dagmara Moskwa, Dorota Ochmańska

zobacz materiał »
12 grudnia 2016

Na Żywo - Rekolekcje Adwentowe "IDŹCIE I GŁOŚCIE" - Jak głosić?

Rekolekcje adwentowe w Radiu Fara z parafii pw. św. Piotra i Pawła w Medyce
Msza Święta z homilią – Odziani w moc z wysoka

zobacz materiał »