31 lipca 2017

Nadzwyczajna sesja Rady Miasta Jarosławia

31 lipca br. (poniedziałek) o godz. 10.00 w sali narad Urzędu Miasta Jarosławia odbędzie się LI nadzwyczajna sesja Rady Miasta Jarosławia.

Proponowany porządek obrad:

I Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

II Rozpatrzenie wniosków dotyczących porządku obrad.

III Przyjęcie protokołów:

  • z XLIX sesji Rady Miasta Jarosławia z dnia 22 czerwca 2017 r.,
  • z L nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Jarosławia z dnia 4 lipca 2017 r.

IV Podjęcie uchwał:

1)      w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2017 rok,

2)      zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej nauczycieli,

3)      w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi jarosławskiemu na modernizację oraz przebudowę dróg powiatowych na terenie Gminy Miejskiej Jarosław,

4)      w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi jarosławskiemu na modernizację oraz przebudowę dróg powiatowych na terenie Gminy Miejskiej Jarosław,

5)      w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2017 rok,

6)      w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Jarosław Magiczne Miasto" oraz zaciągnięcia zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2017,

7)      w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2017 rok,

8)      w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Eskapady na książęcym szlaku" oraz zaciągnięcia zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2017,

9)      w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jarosławia.

10)  w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 1/17 obszaru „Kruhel Pełkiński Wschód" w Jarosławiu,

11)  w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 12/2/2017 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Jarosławia w rejonie ul. Kruhel Pełkiński",

12)  w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Gminę Miejską Jarosław projektu partnerskiego w ramach partnerskiego pn. „Dobra droga-lepsza dostępność" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2014 - 2020, Cel tematyczny 2. Poprawa dostępności regionów, rozwoju trwałego i odpornego na klimat transportu oraz sieci i systemów komunikacyjnych (DOSTPĘPNOŚĆ), Priorytet 2.1 Poprawa i rozwój usług transportowych i infrastruktury,

13)  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2017 rok,

14)  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2017 rok.

V Zakończenie obrad.

Komentarze:

Poprzednie wiadomości:

16 lipca 2017

Na Żywo -DNI GMINY ZARZECZE

16 lipca 2017 r. na terenie zespołu parkowo-pałacowego w Zarzeczu odbędzie się piąta edycja DNI GMINY ZARZECZE.

zobacz materiał »
22 czerwca 2017

Na żywo - XLIX sesja Rady Miasta Jarosławia

22 czerwca o godz. 9.00 rozpocznie się XLIX sesja Rady Miasta Jarosławia.

zobacz materiał »
9 czerwca 2017

Na Żywo Wieczór Miłosierdzia

Ośrodek CARITAS w Zboiskach k/Sanoka

zobacz materiał »
4 czerwca 2017

Na Żywo 11. Regionalny Przegląd Zespołów Tańca Ludowego "Gacok"

Impreza organizowana w Gaci w powiecie przeworskim adresowana do młodzieży i osób dorosłych. Nazwa imprezy wywodzi się od jednego z najstarszych tańców tańczonych w Gaci i jej okolicach.

zobacz materiał »
29 maja 2017

Na Żywo XLVII sesja Rady Miasta Jarosławia

29 maja 2017 r. (poniedziałek) o godz. 9.00 w sali narad Urzędu Miasta Jarosławia odbędzie się XLVII sesja Rady Miasta Jarosławia.

zobacz materiał »