28 grudnia 2017

LX sesja Rady Miasta Jarosławia

Proponowany porządek obrad:
I Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
II Rozpatrzenie wniosków dotyczących porządku obrad.
III Przyjęcie protokołów:

- z LVIII sesji Rady Miasta Jarosławia z dnia 27 listopada 2017 r.,
- z LIX nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Jarosławia z dnia 8 grudnia 2017 r.

IV Podjęcie uchwał:
1) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2017 rok,
2) w sprawie zmiany w Uchwale budżetowej miasta Jarosławia na 2017 rok,
3) w sprawie przyjęcia nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami,
4) zmieniająca uchwałę w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi finansowo - księgowej niektórym jednostkom organizacyjnym Gminy Miejskiej Jarosław,
5) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2017 rok,
6) w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2017 roku,
7) w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, stanowiących dochód budżetu Gminy Miejskiej Jarosław za pomocą innego instrumentu płatniczego,
8) w sprawie ustanowienia pomników przyrody,
9) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Jarosław",
10) zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Jarosław do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX, Jakość Edukacji i Kompetencji w Regionie, Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej,
11) w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2017 roku,
12) w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2017 roku.

V Sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał rady.
VI Informacja przewodniczącego Rady Miasta Jarosławia o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
VII Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na interpelacje.
VIII Wolne wnioski i informacje.

IX Zakończenie obrad.

Komentarze:

Poprzednie wiadomości:

9 grudnia 2017

VII Targi Ogrodnicze CRO Zając

9 Grudnia miała miejsce VII edycja Targów Ogrodniczych organizowanych przez Centrum Rolniczo – Ogrodnicze Zając.

zobacz materiał »
22 grudnia 2017

Spokojnych Świąt!

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia,

redakcja Lokalnej Telewizji TwojaTV

składa wszystkim widzom serdeczne życzenia

zdrowia, szczęścia, spokoju oraz czasu spędzonego w rodzinnym gronie.

zobacz materiał »
24 grudnia 2017

Uczniowie SP w Szówsku życzą Wesołych Świąt

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Szówsku życzą wszystkim mieszkańcom regiony zdrowych, spokojnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia.

zobacz materiał »
24 grudnia 2017

Świąteczne życzenia przedszkolaków

Dzieci z Przedszkola Niepublicznego im. Edmunda Bojanowskiego, w życzeniach skierowanych do mieszkańców Jarosławia i okolic 

zobacz materiał »
23 grudnia 2017

Dzięki Nim w Święta jesteśmy bezpieczni

W Wigilię gdy zasiądziemy wspólnie razem z naszymi rodzinami do wspólnej kolacji, pomyślmy o tych co dbają o nasze bezpieczeństwo.

zobacz materiał »