26 lutego 2018

LXII sesja Rady Miasta Jarosławia

Proponowany porządek obrad:
I Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
II Rozpatrzenie wniosków dotyczących porządku obrad.
III Przyjęcie protokołu z LXI sesji Rady Miasta Jarosławia z dnia 25 stycznia 2018 r.

IV Podjęcie uchwał:
1) w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018-2021,
2) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Jarosławia na 2018 rok,
3) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Jarosław na lata 2017-2020,
4) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,
5) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,
6) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,
7) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego w trybie zawarcia umowy dzierżawy,
8) w sprawie uchwalenia zmiany Nr 1/2016 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ograniczonego od wschodu linią PKP, od południa ul. Szczytniańską, od zachodu ul. Lotników i od północy ul. Krakowską,
9) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziałów w nieruchomości.
V Sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał rady.
VI Informacja przewodniczącego Rady Miasta Jarosławia o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
VII Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na interpelacje.
VIII Wolne wnioski i informacje.
IX Zakończenie obrad.

Komentarze:

Poprzednie wiadomości:

23 lutego 2018

E-ZLA, edukacja oraz doradztwo w ZUS

Konferencja prasowa, która została zorganizowana w piątek 23 lutego w jarosławskim Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych dotyczyła trzech tematów.

zobacz materiał »
20 lutego 2018

Powiatowe Mistrzostwa w Tenisie Stołowym 2018

Starostwo Powiatowe w Przeworsku wspólnie z Podkarpackim Zrzeszeniem LZS w Rzeszowie oraz Powiatowym Zrzeszeniem LZS w Przeworsku było organizatorem Powiatowych Mistrzostw w Tenisie Stołowym.

zobacz materiał »
21 lutego 2018

"Wojna z Rakiem"

"Wojna z rakiem" to kampania mająca na celu walkę ze stereotypami, zachęcenie do aktywnej postawy wobec choroby i przekonanie do solidarności osób zdrowych. 

zobacz materiał »
19 lutego 2018

Avangarda

AVANGARDA – Dekoracje i Suknie Ślubne

zobacz materiał »
20 lutego 2018

Pochmurnie, ale z przejaśnieniami

We wtorek będzie pochmurnie z przejaśnieniami. W górach możliwy śnieg

zobacz materiał »