22 marca 2018

LXIV sesja Rady Miasta Jarosławia

22 marca 2018 r. (czwartek) w sali narad jarosławskiego ratusza o godz. 9.00 rozpoczną się obrady LXIV sesji Rady Miasta Jarosławia.

Proponowany porządek obrad:


I Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
II Rozpatrzenie wniosków dotyczących porządku obrad.
III Przyjęcie protokołów:
  • z LXII sesji Rady Miasta Jarosławia z dnia 26 lutego 2018 r.
  • z LXIII nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Jarosławia z dnia 5 marca 2018 r.
IV Podjęcie uchwał:
1) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2018 rok,
2) w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Jarosławiu na rok 2018,
3) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miejską Jarosław a Gminą Miejską Przemyśl na zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami pochodzącymi z terenu miasta Jarosławia,
4) w sprawie zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.,
5) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2018 rok,
6) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2018 rok,
7) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości,
8) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości,
9) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości,
10) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości,
11) w sprawie przyjęcia "Gminnego programu opieki nad zabytkami miasta Jarosławia na lata 2018-2021",
12) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2018 rok,
13) w sprawie podziału miasta Jarosławia na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
V Informacja na temat rozwiązywania problemów społecznych na terenie miasta Jarosławia:
a) Sprawozdanie z realizacji programu wspierania rodziny dla Gminy Miejskiej Jarosław za 2017 r.,
b) Sprawozdanie z realizacji programu "Jarosławska Karta Dużej Rodziny" za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.,
c) Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu za 2017 rok.
VI Omówienie działalności miejskich jednostek budżetowych:
  • MOK
  • CKiP
  • MOSiR
VII Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2017.
VIII Raport z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2017.

IX Sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał rady.
X Informacja przewodniczącego Rady Miasta Jarosławia o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
XI Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na interpelacje.
XII Wolne wnioski i informacje.

XIII Zakończenie obrad.

 

Projekty uchwał opublikowane zostały w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jarosławia na stronie www.bip.jaroslaw.um.gov.pl.

Komentarze:

Poprzednie wiadomości:

21 marca 2018

Premier w Skołoszowie

Premier Mateusz Morawiecki w środę 21 marca odwiedził Skołoszów. Jego wizyta miała miejsce w ramach drugiej rocznicy wprowadzenia rządowego programu Rodzina 500+.

zobacz materiał »
21 marca 2018

SMAP 2018

W dniach 23 – 25 marca w Radymnie odbędzie się XXV Spotkanie Młodych Archidiecezji Przemyskiej.

zobacz materiał »
21 marca 2018

Zima powoli odpuszcza

W kolejnych dniach czeka nas wzrost temperatury i więcej słońca.

zobacz materiał »
21 marca 2018

Elektroniczne zwolnienia lekarskie – „e-ZLA”

Od 1 stycznia 2016 roku lekarze mogą wystawiać elektroniczne zwolnienia lekarskie, nazywane 
e-ZLA. Zwolnienia na papierowym formularzu (ZUS ZLA) mogą być wystawiane jeszcze do końca czerwca 2018 r.

zobacz materiał »
20 marca 2018

Wiosna bez pneumokoków

Od 20 marca do 29 czerwca trwa ogólnopolska kampania „Wiosna bez pneumokoków”.

zobacz materiał »