23 kwietnia 2018

LXVI sesja Rady Miasta Jarosławia

Proponowany porządek obrad:
I Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
II Rozpatrzenie wniosków dotyczących porządku obrad.
III Przyjęcie protokołów:

- z LXIV sesji Rady Miasta Jarosławia z dnia 22 marca 2018 r.,
- z LXV nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Jarosławia z dnia 5 kwietnia 2018 r.,
IV Zapoznanie rady miasta z odpowiedzią Burmistrza Miasta Jarosławia na zarzuty zawarte w odczytanym na sesji w dniu 22 marca 2018 r. protokole Zespołu Kontrolnego Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej w Wydziale Oświaty.
V Wprowadzenie zmian do planu pracy Komisji Rewizyjnej.
VI Podjęcie uchwał:

1) w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Jarosławia,
2) w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych,
3) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2018 rok,
4) w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Fredry w Jarosławiu na lata 2018-2020,
5) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2018 rok,
6) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2018 rok,
7) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości,
8) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,
9) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,
10) w sprawie nadania nazwy ulicy w Jarosławiu.
VII Omówienie stanu dróg w mieście.
VIII Sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał rady.


Projekty uchwał opublikowane zostały w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jarosławia na stronie www.bip.jaroslaw.um.gov.pl.

Komentarze:

Poprzednie wiadomości:

20 kwietnia 2018

Gimnazjaliści już po testach

Przez trzy dni od 18 do 20 kwietnia polscy gimnazjaliści pisali egzaminy gimnazjalne. 

zobacz materiał »
18 kwietnia 2018

XXII Turniej Motoryzacyjny

W czwartek 18 kwietnia na terenie Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno – Ekonomicznej w Jarosławiu odbyły się eliminacje powiatowe do XXII Ogólnopolskiego Turnieju Motoryzacyjnego.

zobacz materiał »
19 kwietnia 2018

Twoje Endorfiny to Szczęście Stasia!

Coroczna akcja charytatywna „Twoje Endorfiny to Szczęście Innej Rodziny” miała miejsce w czwartek 19 kwietnia na hali widowiskowo – sportowej MOSiR w Jarosławiu.

zobacz materiał »
19 kwietnia 2018

Braki oraz nadmiar w jarosławskim parku

Ogródek Jordanowski przy Parku Miejskim im. Bohaterów Monte Cassino jest jednym z ulubionych miejsc mieszkańców Jarosławia i okolicznych miejscowości na spędzenie z dziećmi wolnego czasu.

zobacz materiał »
19 kwietnia 2018

Konferencja prasowa PSL

Konferencja prasowa Polskiego Stronnictwa Ludowego poświęcona kongresowi Prawa i Sprawiedliwości oraz sprawie niedawnej kontroli CBA w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu.

zobacz materiał »