28 maja 2018

LXVII sesja Rady Miasta Jarosławia

Proponowany porządek obrad:
I Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
II Rozpatrzenie wniosków dotyczących porządku obrad.
III Przyjęcie protokołu z LXVI sesji Rady Miasta Jarosławia z dnia 23 kwietnia 2018 r.
IV Podjęcie uchwał:
1) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2018 rok,
2) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2018 rok,
3) w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na okres przekraczający rok budżetowy z tytułu zawarcia umowy z wykonawcą wybranym w przetargu nieograniczonym na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Jarosławia pochodzących z nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
4) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2018 rok,
5) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,
6) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości,
7) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,
8) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,
9) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości,
10) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,
11) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości,
12) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2018 rok,
13) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2018 rok,
14) zmieniająca uchwałę w sprawie podziału miasta Jarosławia na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym,
15) zmieniająca uchwałę w sprawie podziału miasta Jarosławia na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
V Omówienie działalności spółek miejskich:
1) PWiK Sp. z o.o.,
2) PGKiM Sp. z o.o.,
3) MZK Sp. z o.o.,
4) JTBS Sp. z o.o.
VI Ocena zasobów pomocy społecznej za 2017 rok.
VII Opinia na temat projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
VIII Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Miejskiej Jarosław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2017 w zakresie Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Jarosławia.
IX Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Miejskiej Jarosław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2017 w zakresie Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Jarosławia.
X Sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał rady.
XI Przedstawienie wyników konsultacji społecznych dotyczących koncepcji projektowych dla zadań inwestycyjnych: "Zagospodarowanie bulwarów nad Sanem" oraz "Przebudowa ulicy Kraszewskiego".
XII Informacja przewodniczącego Rady Miasta Jarosławia o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
XIII Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na interpelacje.
XIV Wolne wnioski i informacje.
XV Zakończenie obrad.

Projekty uchwał, opinie, sprawozdania zaplanowane na sesję w dn. 28 maja br. opublikowane zostały w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jarosławia na stronie www.bip.jaroslaw.um.gov.pl.

Komentarze:

Poprzednie wiadomości:

26 maja 2018

Kolejny wypadek

W sobotę 26 maja w godzinach popołudniowych doszło do zdarzenia drogowego na skrzyżowaniu ulicy Przemysłowej z ulicą B. Chrobrego. 

zobacz materiał »
27 maja 2018

I Parada Psów

Obywatelska Rada Kultury „ORKA” zaprasza na I Paradę Psów.

Wydarzenie odbędzie się 27 maja.

zobacz materiał »
24 maja 2018

Agro Targi Wschód coraz bliżej

24 maja na terenie wystawienniczym w Skołoszowie koło Radymna, odbyła się konferencja podsumowująca przygotowania do II Agro Targów Wschód. 

zobacz materiał »
23 maja 2018

Pierwszy MOST+ dla Jarosławia

W środę 23 maja odbył się briefing prasowy poświęcony rządowemu programowi "Mosty dla regionów". W ramach projektu mają powstać 22 mosty w całym kraju, całkowity koszt inwestycji to 2,3 miliarda zł, Według założeń ma być on zrealizowany do 2025r. 

zobacz materiał »
22 maja 2018

Dni Gminy Chłopice

19 i 20 maja w Gminie Chłopice świętowano Dni Gminy.

zobacz materiał »