13 sierpnia 2018

Na żywo: LXX nadzwyczajna sesja Rady Miasta Jarosławia

Proponowany porządek obrad:

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

II. Rozpatrzenie wniosków dotyczących porządku obrad.

III. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2018 rok,

2) w sprawie realizacji grantu pn. „Jarosław w sieci" w ramach projektu „W sieci bez barier" realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 3. Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020,

3) w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2018,

4) w sprawie aplikowania Gminy Miejskiej Jarosław we współpracy z Gminą Pawłosiów o środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa III. Czysta energia, Działanie 3.3 Poprawa jakości powietrza, Poddziałanie 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych i Poddziałanie 3.3.2 Redukcja emisji w celu realizacji projektów parasolowych,

5) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2018 rok,

6) zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Aleksandra Fredry w Jarosławiu,

7) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2018 r.,

8) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2018 r.,

9) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2018 r.

IV. Zakończenie obrad.

Komentarze:

Poprzednie wiadomości:

9 sierpnia 2018

Święto Chleba w Przeworsku

5 lipca na terenie parku w Przeworsku już po raz dwunasty odbyło się Powiatowe Święto Chleba.

zobacz materiał »
25 czerwca 2018

Na Żywo: LXIX Sesja Rady Miasta Jarosławia

LXIX Sesja Rady Miasta Jarosławia

zobacz materiał »
31 maja 2018

NA Żywo Koncert Jednego Serca Jednego Ducha

Koncert "Jednego Serca Jednego Ducha" w Rzeszowie.

zobacz materiał »
13 kwietnia 2018

Retransmisja Wieczoru Miłosierdzia

Caritas Archidiecezji Przemyskiej zaprasza na pierwszy w tym roku Wieczór Miłosierdzia w Zboiskach k/ Sanoka. 

zobacz materiał »
7 kwietnia 2018

Oglądaj na Żywo! Finał Mistrzostw Polski Juniorek w Piłce Siatkowej

Oglądaj na Żywo! Finał Mistrzostw Polski Juniorek w Piłce Siatkowej

zobacz materiał »