6 września 2018

LXXI sesja Rady Miasta Jarosławia

6 września 2018 r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali narad rozpoczną się obrady LXXI sesji Rady Miasta Jarosławia.

Porządek obrad sesji:

I Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

II Rozpatrzenie wniosków dotyczących porządku obrad.

III Przyjęcie protokołów:

* z LXIX sesji Rady Miasta Jarosławia z dnia 25 czerwca 2018 r.,

* z LXX nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Jarosławia z dnia 13 sierpnia 2018 r.

IV Podjęcie uchwał:

1) w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Jarosławia,

2) w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2018,

3) w sprawie zmiany Uchwały budżetowej miasta Jarosławia na 2018 rok,

4) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,

5) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,

6) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,

7) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,

8) w sprawie założenia Miejskiego Przedszkola nr 11 w Jarosławiu,

9) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2018 rok,

10) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2018 rok,

11) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego,

12) w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta Jarosławia,

13) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2018 rok,

14) w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania,

15) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2018 rok,

16) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Jarosław - Przeworsk na lata 2014-2020,

17) zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do realizacji zadania inwestycyjnego "Budowa stadionu miejskiego przy ul. Piekarskiej 2, modernizacja wielofunkcyjnej, wielopokoleniowej strefy aktywności fizycznej przy ul. Grottgera i ul. Legionów oraz budowa wielofunkcyjnej, wielopokoleniowej strefy aktywności fizycznej przy ul. Przygrodzie w Jarosławiu" w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Ponadlokalnej Ministerstwa Sportu i Turystyki,

18) zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.


V Informacja o pozyskanych i wykorzystanych środkach unijnych.

VI Sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał rady.

VII Informacja przewodniczącego Rady Miasta Jarosławia o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

VIII Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na interpelacje.

IX Wolne wnioski i informacje.

X Zakończenie obrad.

Komentarze:

Poprzednie wiadomości:

19 sierpnia 2018

Na Żywo Wincentiada: Tornister Pełen Uśmiechów

Wincentiada: Tornister Pełen Uśmiechów na żywo z Przemyśla

zobacz materiał »
13 sierpnia 2018

Na żywo: LXX nadzwyczajna sesja Rady Miasta Jarosławia

LXX nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Jarosławia.

 W porządku znajduje się 9 projektów uchwał, w tym m.in. w sprawie realizacji grantu pn. „Jarosław w sieci" w ramach projektu „W sieci bez barier", w sprawie aplikowania Gminy Miejskiej Jarosław we współpracy z Gminą Pawłosiów o środki z EFRR, czy zmian w uchwale ws. nadania statutu miejskiej bibliotece.

zobacz materiał »
9 sierpnia 2018

Święto Chleba w Przeworsku

5 lipca na terenie parku w Przeworsku już po raz dwunasty odbyło się Powiatowe Święto Chleba.

zobacz materiał »
25 czerwca 2018

Na Żywo: LXIX Sesja Rady Miasta Jarosławia

LXIX Sesja Rady Miasta Jarosławia

zobacz materiał »
31 maja 2018

NA Żywo Koncert Jednego Serca Jednego Ducha

Koncert "Jednego Serca Jednego Ducha" w Rzeszowie.

zobacz materiał »