27 września 2018

Na żywo: LXXIII sesja Rady Miasta Jarosławia

W czwartek, 27 września br., o godz. 9.00 w sali narad jarosławskiego ratusza rozpoczną się obrady LXXIII sesji Rady Miasta Jarosławia.
Proponowany porządek obrad:

I Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

II Rozpatrzenie wniosków dotyczących porządku obrad.

III Przyjęcie protokołów z:

- z LXXI sesji Rady Miasta Jarosławia z dnia 6 września 2018 r.

- z LXXII nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Jarosławia z dnia 13 września 2018 r.

IV Podjęcie uchwał:

1) w sprawie uchylenia uchwały własnej nr 760/LXXI/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2018 rok,

2) w sprawie uchylenia uchwały własnej nr 761/LXXI/2018 z dnia 6 września 2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego,

3) w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta Jarosławia,

4) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2018 rok,

5) w sprawie uchwalenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Jarosławia nr 11/1/2017 w rejonie ul. Piekarskiej oraz nr 12/2/2017 w rejonie ul. Kruhel Pełkiński,

6) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/17 obszaru "Kruhel Pełkiński Wschód" w Jarosławiu,

7) w sprawie uchwalenia zmiany Nr 2/1/2017 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Jarosławiu pomiędzy ulicami Grunwaldzką, Sikorskiego, Słowackiego i Piekarską,

8) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,

9) w sprawie nadania nazwy ulic w Jarosławiu,

10) w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w wieczyste użytkowanie,

11) w sprawie nadania złotej odznaki "Za Zasługi Dla Miasta Jarosławia",

12) w sprawie nadania złotej odznaki "Za Zasługi Dla Miasta Jarosławia",

13) w sprawie regulaminu dostarczenia wody i odprowadzania ścieków,

14) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2018 rok,

15) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Jarosław na lata 2017-2020,

16) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2018 rok,

17) w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie wykraczających poza rok budżetowy 2018 w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa stadionu miejskiego przy ul. Piekarskiej 2" wraz z "Budową kompleksu lekkoatletycznego w Jarosławiu - wariant 400 m treningowy",

18) zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (dodatkowy projekt).


V Przegląd stanu mienia komunalnego Gminy Miejskiej Jarosław.

VI Sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał rady.

VII Informacja przewodniczącego Rady Miasta Jarosławia o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

VIII Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na interpelacje.

IX Wolne wnioski i informacje.

X Zakończenie obrad.


Projekty uchwał, informacje, sprawozdania zaplanowane na sesję w dn. 27 września br. opublikowane zostały w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jarosławia na stronie www.bip.jaroslaw.um.gov.pl.

Komentarze:

Poprzednie wiadomości:

6 września 2018

LXXI sesja Rady Miasta Jarosławia

6 września 2018 r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali narad rozpoczną się obrady LXXI sesji Rady Miasta Jarosławia.

zobacz materiał »
19 sierpnia 2018

Na Żywo Wincentiada: Tornister Pełen Uśmiechów

Wincentiada: Tornister Pełen Uśmiechów na żywo z Przemyśla

zobacz materiał »
13 sierpnia 2018

Na żywo: LXX nadzwyczajna sesja Rady Miasta Jarosławia

LXX nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Jarosławia.

 W porządku znajduje się 9 projektów uchwał, w tym m.in. w sprawie realizacji grantu pn. „Jarosław w sieci" w ramach projektu „W sieci bez barier", w sprawie aplikowania Gminy Miejskiej Jarosław we współpracy z Gminą Pawłosiów o środki z EFRR, czy zmian w uchwale ws. nadania statutu miejskiej bibliotece.

zobacz materiał »
9 sierpnia 2018

Święto Chleba w Przeworsku

5 lipca na terenie parku w Przeworsku już po raz dwunasty odbyło się Powiatowe Święto Chleba.

zobacz materiał »
25 czerwca 2018

Na Żywo: LXIX Sesja Rady Miasta Jarosławia

LXIX Sesja Rady Miasta Jarosławia

zobacz materiał »