17 grudnia 2018

NA ŻYWO: III sesja Rady Miasta Jarosławia

Dla obrad przewidziano następujący porządek:

I Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

II Rozpatrzenie wniosków dotyczących porządku obrad.

II Przyjęcie protokołu II sesji Rady Miasta Jarosławia z dnia 3 grudnia 2018 r.

IV Podjęcie uchwał:

1) w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za niektóre świadczenia z pomocy społecznej realizowane w zakresie zadań własnych gminy,

2) w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miejskiej Jarosław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2019,

3) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2018 rok,

4) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2018 rok,

5) w sprawie zmiany w Uchwale budżetowej miasta Jarosławia na 2018 r.,

6) zmieniająca uchwałę w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi finansowo-księgowej niektórym jednostkom organizacyjnym Gminy Miejskiej Jarosław,

7) w sprawie wyrażenia zgody na najem części nieruchomości na czas nieoznaczony oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu,

8) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2018 r.,

9) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2018 r.

V Przyjęcie planu pracy Rady Miasta Jarosławia na 2019 r.

VI Informacja przewodniczącego rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

VII Wolne wnioski i informacje.

VIII Zakończenie obrad.

Projekty uchwał na sesję 17 grudnia 2018 r. opublikowane zostały w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jarosławia na stronie www.bip.jaroslaw.gov.pl.

Komentarze:

Poprzednie wiadomości:

4 grudnia 2018

Na Żywo: II Sesja Rady Powiatu Przeworskiego

W dniu 4 grudnia 2018 roku (wtorek) o godz. 1400 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przeworsku ul. Jagiellońska 10 odbędzie się II sesja Rady Powiatu Przeworskiego VI kadencji.

zobacz materiał »
3 grudnia 2018

NA ŻYWO: II sesja Rady Miasta Jarosławia nowej kadencji

W poniedziałek, 3 grudnia, o godz. 9.00 rozpoczną się obrady II sesji Rady Miasta Jarosławia VIII kadencji (2018-2023).

zobacz materiał »
1 grudnia 2018

Na żywo: BS w Lubaczowie - Losowanie Nagród

Bank Spółdzielczy w Lubaczowie, już po raz kolejny docenił swoich klientów i 1 grudnia odbyło się uroczyste losowanie nagród.

zobacz materiał »
29 listopada 2018

Na żywo: II Sesja Rady Gminy Horyniec - Zdrój

II Sesja Rady Gminy Horyniec - Zdrój 

zobacz materiał »
23 listopada 2018

Na żywo: Inauguracyjna sesja Rady Miejskiej Lubaczowa VIII kadencji.

Inauguracyjna sesja Rady Miejskiej  Lubaczowa VIII kadencji obejmująca ślubowanie Pań i Panów radnych, wybór Przewodniczącego RM oraz ślubowanie Burmistrza Miasta.

zobacz materiał »