28 stycznia 2019

NA ŻYWO: IV Sesja Rady Miasta Lubaczów

Na dzień 28 stycznia 2019 r. tj. poniedziałek na godzinę 14:00 w budynku Ratusza
w Lubaczowie, ul. Rynek 26, sala obrad, I piętro
zwołana została IV ZWYCZAJNA SESJA RADY MIEJSKIEJ W LUBACZOWIE


Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołów z obrad zwyczajnych sesji Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 13 grudnia oraz 20 i 28 grudnia 2018 roku.
 5. Uchwalenie budżetu miasta Lubaczowa na 2019 rok:
  a) wystąpienie Burmistrza Miasta Lubaczowa – przedstawienie projektu uchwały budżetowej,
  b) opinia Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miejskiej w Lubaczowie,
  c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
  d) dyskusja nad zgłoszonymi wnioskami, ich głosowanie (głosowanie wszystkich wniosków zgłoszonych do komisji budżetowej poprzedzone stanowiskiem komisji w sprawie zgłoszonych wniosków),
  e) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
  f) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
 6. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Lubaczowie.
 7. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Lubaczowa o pracy między sesjami Rady.
 8. Zgłaszanie interpelacji i wniosków przez radnych.
 9. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lubaczowie o działaniach podejmowanych do obecnej sesji.
 10. Sprawy różne.
 11. Zakończenie obrad zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Lubaczowie.

Komentarze:

Poprzednie wiadomości:

28 grudnia 2018

NA ŻYWO: III sesja Rady Gminy Horyniec - Zdrój

Obrady Rady Gminy Horyniec - Zdrój 

zobacz materiał »
28 grudnia 2018

NA ŻYWO: sesja Rady Gminy Zarzecze

Obrady Rady Gminy Zarzecze 

zobacz materiał »
27 grudnia 2018

NA ŻYWO: sesja Powiatu Przeworskiego

III Sesja Powiatu Przeworskiego 

zobacz materiał »
17 grudnia 2018

NA ŻYWO: III sesja Rady Miasta Jarosławia

W poniedziałek, 17 grudnia br., w sali narad jarosławskiego magistratu rozpoczną się obrady III sesji Rady Miasta Jarosławia VIII kadencji. Początek obrad - godz. 9.00.
zobacz materiał »
4 grudnia 2018

Na Żywo: II Sesja Rady Powiatu Przeworskiego

W dniu 4 grudnia 2018 roku (wtorek) o godz. 1400 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przeworsku ul. Jagiellońska 10 odbędzie się II sesja Rady Powiatu Przeworskiego VI kadencji.

zobacz materiał »