5 maja 2020

Na Żywo XIV sesja Rady Powiatu Przeworskiego

W dniu 5 maja 2020 roku (wtorek ) o godz. 1400 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przeworsku ul. Jagiellońska 10 odbędzie się XIV sesja Rady Powiatu Przeworskiego VI kadencji.

PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Obsadzenie mandatu radnego Rady Powiatu Przeworskiego:
 1. odczytanie postanowienia Komisarza Wyborczego w Przemyślu Nr 101/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 roku,
 2. złożenie ślubowania.
 1. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Przeworskiego.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu przeworskiego na rok 2020.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Przeworskiego.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/230/18 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz ustalenia wysokości i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzeń nauczycieli.  
 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki PFRON.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie  wyłączenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych z Zespołu Szkół zawodowych im. Króla Jana III  Sobieskiego w Przeworsku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Przeworsku.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia Szkoły Policealnej w Przeworsku z Zespołu Szkół Zawodowych im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej w Przeworsku.
 11.  Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Przeworskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 roku.
 12. Sprawozdanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przeworsku oraz Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za 2019 rok.
 13. Interpelacje i zapytania radnych.
 14. Wnioski i oświadczenia.
 15.  Zakończenie sesji.

Komentarze:

Poprzednie wiadomości:

19 kwietnia 2020

Na Żywo - Пряма трансляція з Собору Святого Івана Хрестителя у Перемишлі

Пряма трансляція з Собору Святого Івана Хрестителя у Перемишлі
zobacz materiał »
18 kwietnia 2020

Пряма трансляція з Собору Святого Івана Хрестителя у Перемишлі

Пряма трансляція з Собору Святого Івана Хрестителя у Перемишлі

zobacz materiał »
17 kwietnia 2020

Пряма трансляція з собору Святий Івана Хрестителя в Перемишлі Єрусалимська Утреня

Пряма трансляція з собору Святий Івана Хрестителя в Перемишлі Єрусалимська Утреня

zobacz materiał »
17 kwietnia 2020

Na Żywo Святого Івана Хрестителя у Перемишлі Велика П’ятниця

Пряма трансляція з Собор Святого Івана Хрестителя у Перемишлі Велика П’ятниця

zobacz materiał »
16 kwietnia 2020

Na Żywo - Собор Святого Івана Хрестителя у Перемишлі Великий Четвер

Пряма трансляція з Собор Святого Івана Хрестителя у Перемишлі Великий Четвер - СТРАСНА УТРЕНЯ 16 квітня година 17.00
zobacz materiał »